Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Tělesná výchova - sportovní činnosti

Referáty tělesná výchova - sportovní činnosti

Název Goodness Staženo

Příprava hodiny kondičního cvičení s hudbou

Jedná se o přípravu na hodinu kondičního cvičení s hudbou, jejíž součástí je rozcvička, a vlastní cvičení zaměřené na různé partie těla.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - sportovní činnosti

987x

Základní gymnastika - struktura hodiny II.

Práce představuje základní gymnastické cviky bez použití náčiní, které se zaměřují na procvičení pohyblivosti a zlepšení kondice.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

616x

Atletika - struktura hodina I.

V práci je popsán průběh hodiny tělesné výchovy a co by se během hodiny mělo udělat, aby nedošlo k poškození svalů a pohybového ústrojí jako takového,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

539x

Toč vzad - gymnastika

Seminární práce z gymnastiky rozebírá správné biomechanické a technické provedení toče vzad. Věnuje se také nácviku cviku a způsobům, jakým cvičencům ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie, Tělesná výchova - sportovní činnosti

381x

Zdravotní tělesná výchova (ZTV) - záznam hospitace

Práce ve formě jedné přehledné tabulky ukazuje skladbu, pomůcky a časování průběhu hodiny ZTV.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - sportovní činnosti

344x

Běh přes překážky - struktura hodiny III.

V práci je popsána struktura hodiny, jejíž hlavní důraz je kladen na možnosti rozcvičení před a po běhu přes překážky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

257x

Příprava na cvičební jednotku pro starší žákyně (11 - 12 let)

Jedná se o pedagogickou přípravu na cvičební jednotku pro starší žákyně (11 - 12 let). Hodinu člení do čtyř částí (úvodní, průpravná, hlavní a závěreč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

233x

Pravidla hry Intercrosse

Práce velmi stručně představuje původ hry Intercorsse. Věnuje se popisu jejich pravidel.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

198x

Pohybové hry

Kartotéka her určená především pro mladší školní věk ( 1. stupeň ZŠ). Popsány jsou hry typu honiček, úpolové hry, s míčem nebo obratnostní.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

196x

Zdokonalování odhodové fáze hodu míčkem - příprava na hodinu

Práce se skládá z jedné tabulky, ve které jsou rozepsány jednotlivé fáze hodiny tělesné výchovy a cviky se zaměřením na zdokonalení odhodové fáze hodu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

191x
1  2  3  4  »