Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Goniometrické funkce

Goniometrické funkce


Kategorie: Matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátký referát z matematiky pojednává o goniometrických funkcích. Jsou zde vzorce pro práci s goniometrickými funkcemi a také kruhy pro zjištění kvadrantu.

Obsah

1.
Sinus a cosinus
2.Tangens a cotangens
3.
Vzorce

Úryvek

"Funkce sin x a cos x jsou periodické s periodou , pro každé sinus a cosinus existují v každé periodě ( právě 2 úhly. Výjimkou je -1 a 1, pro které je jen 1 úhel.
Sinus
Cosinus
Funkce tangens a cotangens periodické s periodou , pro každé tangens a cotangens existuje v každé periodě ( právě 1 úhel.
Tangens není nefinováno pro , kde k je libovolné celé číslo (90°; 270°; 450°; ...) Cotangens není definováno pro (zapisuje se prostě jako ) Když tangens je kladné, cotangens taky velikosti těchto funkcí se hledají na tečnách k jednotkové kružnici – tangens na svislé, cotangens na vodorovné"

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Reader (*pdf). Text obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 1 stranu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bcad570adf71.zip (353 kB)
Nezabalený formát:
Goniometrick__funkce.pdf (386 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse