Referáty matematika

Název Goodness Staženo

Historie matematiky

Práce definuje, co je to matematika. Seznamuje s historií. Popisuje vývojová období matematiky, a vyjmenovává některé matematiky i jejich přínos, či o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

1110x

Goniometrické funkce

Krátký referát z matematiky pojednává o goniometrických funkcích. Jsou zde vzorce pro práci s goniometrickými funkcemi a také kruhy pro zjištění kvadr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

721x

Matematika, počitače a já - esej

Jedná se o esej na téma matematika, počítač a já. V úvodu práce se autor vyznává ke svému dávnému vztahu k matematice. Zamýšlí se nad tím, jak matemat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Počítače/informatika

453x

Seznam prvočísel

Jedná se o ručně sepsaný seznam všech prvočísel od 1 do 65521. Neobsahuje teorii ani způsob výpočtu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

403x

Pythagoras

Práce je seminární prací na téma Pythagoras. Popisuje život Pythagora i jeho větu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika


386x

Osová afinita

Práce definuje jednotlivé typy osové afinity, popisuje její vlastnosti a využití.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

365x

Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice a funkce - řešené příklady

Jedná se o vypracování 20 příkladů z matematiky zaměřených na lineární rovnice, kvadratické rovnice, soustavy rovnic, rovnice s neznámou v odmocněnci,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

336x

Souhrn matematickych vzorců pro střední školy, řešené příklady

Práce je souborem zapsaných vzorců v rozsahu studia střední školy. Druhá část obsahuje vzorové řešené příklady.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

319x

Teorie chaosu - prezentace

Prezentace velmi stručně zpracovává téma teorie chaosu jako poměrně nové vědy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

228x

Pythagoras

Práce obsahuje informace o Pythagorovi ze Samu. Popisuje pythagorovce i Pythagorovu větu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika


141x
1  2  3  »