Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Gotický sloh v Čechách

Gotický sloh v Čechách


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o krátké shrnutí gotiky v Čechách z pohledu architektury, sochařství a malířství.

Obsah

1.
Architektura
a) Rozdělení gotiky v Čechách
b) Pozdní gotika
2.
Sochařství
3.
Malířství

Úryvek

"Pozdní gotika

- architekt Benedikt Ried – Stará sněmovna, Ludvíkovo křídlo
- Matouš Rejsek – dekorativní členění stěny – Prašná brána v Praze, Kutná Hora – presbytář chrámu sv. Barbory, hrad Švihov, zámek v Blatné, kostel sv. Mikuláše v Lounech

Sochařství
- dekorativní výzdoba hlavic, svorníků a portálků rostlinnými motivy
- hlava královny z domu ve Znojmě, hrad Štenberk, klášter sv. Anežky České v Praze, nadživotní krucifix z kostela sv. Jakuba v Brně
- poč. 14. stol.- Přemyslovský kříž z Jihlavy, mystické piety z Chebu, Jihlavy, Strakonic
- dílna Mistra Michelského – skupina madon – zploštění a odhmotnění, bohatá draperie, lehké prohnutí těla, prstýnkovité vlasy
- Jindřich Pakléř – výzdoba staroměstské mostecké věže
- 14. stol – poč. 15. stol – krásný sloh – madony, štíhlé postavy, dívají se na děťátko (nejkrásnější Madona krumlovská, plzeňská, třeboňská, z hradu Štenberka, a Vratislavi)
- řada umělců se uplatnila v Kutné Hoře"

Poznámka

Psané formou poznámek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46277e0289772.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Goticky_sloh.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse