Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Graffiti jako novodobá součást a reflexe postmoderní kultury - diplomová práce

Graffiti jako novodobá součást a reflexe postmoderní kultury - diplomová práce

Kategorie: Umělecké - ostatní, Malířství

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá současným výtvarným fenoménem graffiti ve vztahu k moderní a postmoderní kultuře. O doposud nedostatečně odborně a objektivně zpracovaném tématu se objevuje řada nepřesností, polopravd a nadinterpretací. Cílem práce je dílčí nesrovnalosti a omyly vyvrátit a začlenit soudobé graffiti do rámce postmoderní kultury. Práce popisuje subkulturní charakter jevu, historické pozadí a inspirační umělecké vlivy. Aplikuje typické rysy postmoderního umění na graffiti a pokouší se o relevantní redefinici pojmu „graffiti“.

Obsah

1.
Úvod
2.
Aspekty moderního a současného umění ve společenském kontextu
2.1.
Moderna
2.1.1.
Nesrozumitelnost a neexistence jednotných pravidel
2.1.2.
Ospravedlnění umění
2.1.3.
Nezájem o diváka
2.1.4.
Autonomie umění
2.1.5.
Charakteristické rysy moderny
2.2.
Postmoderna
2.2.1.
Charakteristické rysy postmoderny
2.3.
Graffiti mezi modernou a postmodernou
3.
Subkultura graffiti
3.1.
Subkultura mladistvých
3.2.
Kontrakultura
3.3.
Protestní kultura
3.3.1.
Charakteristické rysy subkultur mládeže
4.
Historie graffiti
4.1.
Graffiti a město
4.2.
Graffiti a galerie
4.3.
Graffiti a hip hop
4.4.
Graffiti a streetart
5.
Graffiti jako umění?
5.1.
Graffiti jako lidové umění
5.2.
Inspirační vlivy
5.3.
Písmo
5.3.1.
Kaligrafie
5.4.
Umění druhé poloviny 20. století
5.4.1.
Abstraktní expresionismus
5.4.2.
Lettrismus
5.4.3.
Pop-art
5.4.4.
Performance
5.4.5.
Public Art
5.5.
Reakce graffiti na umělecké proudy druhé poloviny 20. století
5.6.
Estetická hodnota graffiti
6.
Postmoderní rysy graffiti
6.1.
Iracionálnost, nesmyslnost, nelogičnost
6.2.
Nevědeckost, neteoretizování
6.3.
Založené na víře, magické
6.4.
Preferující porozumění jen pro zasvěcené, tajemné
6.5.
Protitotalitní
6.6.
Nehierarchické, neinstitucionální
6.7.
Dekonstrukce, dekorace, komplikovanost, spletitost, chaotičnost
6.8.
Destrukce, nesrozumitelnost
6.9.
Nevěřící v pokrok
6.10.
Konkrétní
6.11.
Neurčitost, nelogičnost, paradox
6.12.
Založené na názoru, na subjektivních a relativních hodnotách, proti generalizování, inkoherentnost, nejednotnost, neurčitost, názorová pluralita
6.13.
Neorganizované, neintegrované, neoficiální, živelné, neelitářské, názorová pluralita
6.14.
Eklektické, nesourodé, kombinace
6.15.
Pomíjivost, prchavost, procesuálnost
7.
Definice pojmu
7.1.
Encyklopedické definice
7.2.
Pokus o redefinici
8.
Přesahy graffiti
9.
Závěr
10.
Příloha (slovník termínů)

Úryvek

"Aspekty moderního a současného umění ve společenském kontextu
1.1 Moderna
Umění prošlo jednou z největších změn svého konceptu v historii na přelomu 19. a 20. století. Moderní transformace pojmu umění ovlivnila také umění současné – postmoderní. Pojem „moderna“ pochází z latinského slova „modo“, tj. „teď“, „nyní“. Prvně se výraz objevil ve středověk a označoval něco nebo někoho, kdo usiluje o nadčasovost a přesah stávajícího kánonu uměleckých děl. Prvně slovo použil opat Suger ve 12. století a danou vlastnost přiřkl nově vycházejícímu uměleckému slohu, gotice. Avšak pojmová neurčitost výrazu je jedním z jeho typických vlastností: „(…) Moderna v sobě zahrnuje vždy současné, ale ne vše současné se dá označit jako moderní.“
Podle Susan Gablick je moderna postavena na čtyřech základních pilířích: (1) sekularismus, (2) individualismus, (3) byrokracie a (4) pluralita. Zmiňované čtyři charakteristické rysy odlišují moderní dobu od jiných epoch a od tradiční kultury vůbec. (1) Sekularismus je „modernistické odmítnutí posvátného“, odduchovnění společnosti, která jevy racionalizuje a převádí je na úroveň vědeckého a technologického vysvětlení, kde spirituální, tajemné a mystické nemá místo ve společnosti.
(2) Pojem avantgarda v sobě zahrnuje jak inovaci uměleckou, tak sociální rebelii. Avantgardní odpor proti podřízenosti společnosti si vyžádal další přelomový rys v dějinách umění. Umělec kvůli modernistickému nároku získává prostor v uměleckém světě, pakliže vlastní pro sebe typickou jedinečnost, výjimečnost, která jej odlišuje od zbylé společnosti. Individualita, originalita a odlišnost se stávají charakteristickými vlastnostmi modernistického umělce. Individualita implikuje důrazný akcent na suverenitu autora. „(...) Libovůle básníkova nestrpí nad sebou žádný zákon.“ Požadavek absolutní svobody nejenže vyvazuje umělce ze společenských vazeb, ale také mu dovoluje překračovat omezení a pravidla stávajícího uměleckého systému.
(3) Byrokracie představuje zřetelně strukturované společenské uspořádání, ve kterém má moc podobu jasné hierarchie a centralizace. Ve společnosti se projevuje větší míra specializovanosti, což zaručuje vysokou míru efektivity a tím i luxusu, avšak také menší prostor pro naplnění individuálních potřeb a přání. (4) Pluralita stylů a názoru odráží akcentaci individualismu, protože každý jedinec má právo na jinakost. Rozmanitost druhů projevů implikuje pluralitu výrazových prostředků, tedy mnohost „jazyků“, které přináší komplikace pro divácké čtení. Obecně řečeno, moderna ze společenského hlediska přináší zesvětštění a ekonomickou racionalizaci, z uměnovědného popírá tradice a obecně přijímané estetické normy."

Poznámka

Součástí práce je několik fotografií o rozsahu cca 4 strany.
Práce disponuje bohatým poznámkovým aparátem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23837
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse