Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Gramatika německého jazyka: průzkum a analýza webových stránek a internetových odkazů s ohledem na školní praxi

Gramatika německého jazyka: průzkum a analýza webových stránek a internetových odkazů s ohledem na školní praxi

Kategorie: Němčina

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Práce obsahuje seminární práci, která detailně analyzuje, zkoumá a srovnává s učebnicí německé gramatiky celkem 10 webových stránek a internetových odkazů zabývajících se německou gramatikou - čtyři v českém jazyce, šest v německém jazyce - z hlediska obsahu, struktury, nabídky a kvality cvičení, celkové kvality a přínosu pro žáky základních a středních škol.

Obsah

1.
Úvod
2.
Německá gramatika pro základní a střední školy
3.
Metody práce
4.
Webové stránky v českém jazyce
4.1.
Souhrn německé gramatiky – www.nemeckagramatika.wz.cz
4.2.
Němčina na internetu – www.nj.cz
4.3.
Německá gramatika na portálu jazyky-online.info – http://www.jazyky-online.info/nemcina
4.4.
Německá gramatika – http://klimes.mysteria.cz/clanky/ostatni/nemecka_gramatika.htm
5.
Webové stránky v německém jazyce
5.1.
DUDEN – www.duden.de
5.2.
Wortschatz Universität Leipzig – wortschatz.uni-leipzig.de
5.3.
Deutsche Grammatik und Wörterbuch – www.canoo.net
5.4.
Deutsch lernen bei mein-deutschbuch.de – www.mein-deutschbuch.de
5.5.
Deutsche Grammatik - http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik
5.6.
Deutsche grammatik – http://grammatik.woxikon.de/grammatikdeutsch.php
6.
Závěr

Úryvek

"3 Webové stránky v českém jazyce
3.1 Souhrn německé gramatiky – www.nemeckagramatika.wz.cz
Obsah
Na úvodní stránce webu jsou zmíněny stručné informace o Německu, mapa s politickým rozdělením na spolkové země a jejich vlajky (viz příloha č. 1). Grama-tické okruhy jsou zde ty nejdůležitější a nejpoužívanější: podstatná jména (užití rodů, a tvoření podstatných jmen z jiných slovních druhů, složeniny a odvozeniny, skloňování), přídavná jména (skloňování po určitém/neurčitém/nu-lovém členu a názvů, srovnání, stupňování, tvoření přídavných jmen ze sloves), zá-jmena (druhy zájmen, zájmena takový, taková, takové; skloňování vlastních jmen), číslovky (základní, řadové, druhové, podílné, násobné, neurčité, určení času, zlomky, číslovka -einhalb, početní operace), slovesa (jejich stavba – předpony a časování, druhy, způsoby, časy a časová souslednost, slovesné vazby), příslovce (druhy, stup-ňování, zájmenná příslovce), předložky (významové, pádové), spojky (souřadicí, podřadicí, podvojné, bezespojkové věty), členy (skloňování, použití), podmět, negace, vedlejší věty (druhy a jejich spojky), slovosled (věta oznamovací, tázací, rozkazovací), trpný rod (průběhový, stavový, infinitiv trpného rodu), závislý infinitiv (prostý, s zu, vazby sein/haben/pflegen + infinitiv s zu, infinitivní vazby), zrádná slova (použití slov se stejným významem v češtině v němčině), odlučitelné a neodlučitelné předpony, rekce sloves, silná a nepravidelná slovesa, názvy obyvatel a jazyků odvozených od názvů zemí.
Při výkladu jsou často používány tabulky a příklady s českým překladem (viz příloha č. 2). V modulu Procvičování autor webu umožňuje jeho návštěvníkům pro-cvičit si kromě gramatiky i čtení souvislého textu a slovní zásobu.
Struktura
Při otevření úvodní stránky se v levém sloupci nachází seřazené a barevně odli-šené moduly kromě jiného na jednotlivé okruhy německé gramatiky (viz příloha č. 1). Po otevření libovolného okruhu je stránka celistvá, bez dalších rozcestníků, ale sloupec s odkazy na gramatiku na ní zůstává a usnadňuje tak procházení mezi okruhy (příklad viz příloha č. 2). Místy jsou informace příliš zhuštěné a ztrácí přehlednost."

Poznámka

Přílohy nejsou součástí práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28076
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse