Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Granitol a. s. - finanční analýza slovensky

Granitol a. s. - finanční analýza slovensky

Kategorie: Finanční cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je finanční analýzou podniku Granitol a. s. zabývajícím se výrobou, vývojem a dodáváním obalů z plastů. Po uvedení základních informací týkajících se samotné společnosti se věnuje jejímu výrobnímu programu, strategii, odběratelům, charakteristice odvětví, zaměstnancům a SWOT analýze. Následně provádí přímo samotnou finanční analýzu, kde podrobně zkoumá majetkovou a finanční strukturu podniku a jeho výnosy a náklady. Přibližuje rozdílové, poměrové a souhrnné ukazatele. Zabývá se Spider analýzou. Na závěr uvádí soustavy poměrových ukazatelů.

Obsah

1.
Základné informácie o spoločnosti Granitol a. s.
1.1.
Výrobný program
1.1.1.
Granoten, flexoten, mikroten, hygiten, perfoten, granoflex, sepaten, flexografický osemfarebný potlač včetně farebnej autotypie
1.2.
Stratégie spoločnosti
1.3.
Odberatelia
1.4.
Charakteristika odvetvia
1.5.
Vývoj počtu zamestnancov
1.5.1.
Štruktúra pracovníkov
1.6.
SWOT analýza Granitol a. s.
2.
Finančná analýza podniku
2.1.
Majetková a finančná štruktúra podniku
2.1.1.
Percentuálny rozbor položiek majetkovej a finančnej štruktúry – Granitol a. s.
2.1.2.
Percentuálny rozbor položiek majetkovej a finančnej štruktúry – odvetvie
2.1.3.
Vývojove trendy položiek majetkovej a finančnej štruktúry – Granitol a. s.
2.1.4.
Vývojove trendy položiek majetkovej a finančnej štruktúry – odvetvie
2.2.
Analýza výnosov a nákladov
2.2.1.
Percentuálny rozbor položiek výnosov a nákladov – Granitol a. s.
2.2.2.
Percentuálny rozbor položiek výnosov a nákladov – odvetvie
2.2.3.
Vývojove trendy položiek výnosov a nákladov – Granitol a. s.
2.2.4.
Vývojove trendy položiek výnosov a nákladov – odvetvie
2.2.5.
Vývoj výsledku hospodárenia pred zdanením a vplyv v rokoch 2004 - 2006 (graf)
2.2.6.
Vývoj hospodárského výsledku – Granitol a. s.
2.2.7.
Delenie hospododárského výsledku pre úrokmi a zdanením – Granitol a. s.
2.2.8.
Delenie výsledku hospodárenia pred úrokmi a zdanením v rokoch 2004 - 2006 (graf)
3.
Ukazovatele
3.1.
Rozdielové ukazovatele
3.1.1.
Vývoj čistého pracovného kapitálu – Granitol a. s.
3.1.2.
Leasing
3.2.
Pomerové ukazovatele
3.2.1.
Analýza zadlženosti, majetkovej a finančnej štruktúry
3.2.2.
Analýza likvidity
3.2.3.
Analýza aktivity
3.2.4.
Analýza rentability
3.2.5.
Multiplikátor vlastného kapitálu
4.
Spider analýza
4.1.
Porovnanie pomerových ukazovateľov v roku 2006 – Granitol a. s. a odvetvie
4.2.
Pomerové ukazovatele – Granitol a. s. a odvetvie v roku 2006 (graf)
4.3.
Ďalšie ukazovatele
4.3.1.
Ďalšie ukazovatele - Granitol a. s.
4.3.2.
Ďalšie ukazovatele - odvetvie
5.
Súhrnné ukazovatele
5.1.
Výpočet Altamanova Z-skóre – Granitol a. s.
5.2.
Výsledky Z- skóre za roky 2004 - 2006 (graf)
5.3.
Výpočet indexu IN01 – Granitol a. s.
5.4.
Výsledku indexu IN01 v rokoch 2004 – 2006 (graf)
5.5.
EVA (Economic Value Added – ekonomický pridaná hodnota)
5.6.
Výpočet nákladov na cudzí a vlastný kapitál – Granitol a. s.
5.7.
Výpočet ukazovateľa EVA – Grabitol a. s.
6.
Sústavy pomerových ukazovateľov
6.1.
Rozklad rentability v rokoch 2004 - 2006

Úryvek

"2. FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU
Predkladaná finančná analýza obsahuje výsledky a závery pre obdobie 2004-2006.
Použitý postup při finančnej analýze
Pri analýze je vždy primárna analýza účtovných výkazov, tzn. rozvahy, výkazu zisku a strát a výkazu cash flow. Nasleduje zhodnotenie všetkých zložiek finančnej rovnováhy: zadlženosti, likvidity, rentability a aktivity.
2.1 Majetková a finančná štruktúra podniku
Základne informácie o majetkovej štruktúre firmy nám poskytne pohľad na jednotlivé položky aktív v rozvahe. Percentuálny rozbor položiek majetkovej a finančnej štruktúry je uvedený v tab.2 a 3., vývojove trendy v tabuľkách 4. a 5.

Tab.2 Percentuálny rozbor položiek majetkovej a finančnej štruktúry – Granitol a.s.
( v tis. Kč) 2004 2005 2006
AKTIVA CELKOM 450 928 100,00% 480 847 100,00% 549 691 100,00%
Dlhodobý majetok 137 297 30,45% 120 659 25,09% 168 309 30,62%
Dlhodobý nehmotný majetok 666 0,15% 855 0,18% 1 599 0,29%
Dlhodobý hmotný majetok 136 631 30,30% 119 804 24,92% 166 710 30,33%
Dlhodobý finanční majetok 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Obežné aktíva 305 046 67,65% 354 883 73,80% 377 573 68,69%
Zásoby 123 721 27,44% 98 104 20,40% 129 765 23,61%
Dlhodobé pohledávky 0,00% 167 0,03% 167 0,03%
Krátkodobé pohledávky 168 825 37,44% 225 782 46,96% 226 641 41,23%
Krátkodobý finančný majetok 12 500 2,77% 30 830 6,41% 21 000 3,82%
Časové rozlíšenie 8 585 1,90% 5 305 1,10% 3 809 0,69%
PASIVA CELKOM 450 928 100,00% 480 847 100,00% 549 691 100,00%
Vlastný kapitál 250 710 55,60% 293 754 61,09% 340 628 61,97%
Základný kapitál 296 473 65,75% 296 473 61,66% 296 473 53,93%
Kapitálové fondy 3 601 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
Rezervní fondy, nedelit.fond a ost.fondy zo zisku 8 124 1,80% 7 174 1,49% 9 471 1,72%
Výsledok hospodárenia minulých rokov 665 0,15% -53 887 -11,21% -13 093 -2,38%
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia -58 153 -12,90% 43 994 9,15% 47 777 8,69%
Cudzie zdroje 197 466 43,79% 186 962 38,88% 204 645 37,23%
Rezervy 12 250 2,72% 17 100 3,56% 16 796 3,06%
Dlhodobé záväzky 5 973 1,32% 4 867 1,01% 5 580 1,02%
Krátkodobé záväzky 58 810 13,04% 61 492 12,79% 50 753 9,23%
Záväzky z obchodných vzťahov 35 389 7,85% 32 210 6,70% 33 337 6,06%
Bankové úvery a výpomoci 120 433 26,71% 103 503 21,53% 131 516 23,93%
Bankové úvery dlhodobé 10 446 2,32% 4 228 0,88% 45 922 8,35%
-Krátkodobé bankové úvery 109 987 24,39% 99 275 20,65% 85 594 15,57%
-Krátkodobé finančné výpomoci 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Časové rozlíšenie 2 752 0,61% 131 0,03% 4 418 0,80%"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek a grafů. Čistý text tvoří cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13215
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse