Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Guy de Maupassant - Miláček

Guy de Maupassant - Miláček


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku Guy de Maupassant - Miláček. Rozebírá motivy, postavy a děj.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika


• Společensko - kritický román vydaný roku 1885
• Naturalistické prvky (popis a fascinování smrtí pana Forestiera) a realistické prvky (objektivní vyobrazení celé společnosti, její zkaženosti a nemravnosti)
• Autobiografické prvky, autor prohlašoval, že on sám je Miláček a kniha je inspirována jeho příběhy, zároveň však hlavní postavu zpracoval objektivně, s odstupem
• Po vydání kniha působí ve společnosti skandál, pak se stává populární
• Děj se odehrává v Paříži v rozmezí asi tří let na konci 19. století
Téma
• Postup Georges Duroye nahoru po společenském žebříčku, kterého dosahuje zneužíváním ženských náručí a silnou dávkou vypočítavosti a cynismu
Motivy
• Kritika pokrytecké a materiální společnosti a jejích mravů, kde každý touží jen po slávě, penězích a moci; kariérismu a intrik
• Erotičnost, smyslová radost - provokování konvenční morálky
• Důraz na biologickou stránku člověka, odromantizování ženy - jsou pojaty jako čistě fyzické bytosti, mají jediné právo: líbit se mužům
Postavy
• Postavy se v průběhu knihy vyvíjí, jsou zachycené s odstupem, pozorovatelsky → objektivní pohled (jediný subjektivismus je v úvaze básníka de Varenne, kde autor zachycuje vlastní hrůzu ze samoty, nemoci a smrti)
• Georges Duroy: miláček; bývalý voják, chudý, ale pohledný; snaží se dostat do vyšší společnosti, využívá svého úspěchu u žen, aniž by se zajímal o jejich city; je cílevědomý, bezohledný, vychytralý, neurvalý a přízemní, zná jen primitivní pohnutky - je veden ješitností, egoismem, materiálním uspokojením, pudovostí, neštítí se podvodů; cynik; z chudého bývalého vojáka se mění na bohatého a vysoce postaveného muže
• Clotilde de Marelle: milenka Duroye, kterou opouští a zase se k ní vrací, možná jediná žena, kterou má rád; sebevědomá, výrazně mu pomáhá v jeho společenském vzestupu; je veselá, pošetilá a výstřední, ráda se převléká za chudou
• Pan Forestiere: Duroyův známý z armády, mladý, ale těžce nemocný novinář; Duroyovi pomáhá, pak záhy umírá
• Madeleine Forestierová: manželka Miláčka po smrti Forestiera; velice chytrá, cílevědomá, vynalézavá a vyrovnaná; využívá Duroye jako svou identitu pro psaní do novin; má milence; později se rozvádí
• Paní Walterová: přísná postarší žena ředitele novin, pana Waltera, urputně o něho dbá; silně věřící a dbající na manželskou věrnost; poté, co je svedena Miláčkem, je svým chování až dětinská, neodbytná vášnivou láskou, později pro Miláčka již nevyužitelná a stane se závažím; zůstává osamocená
• Suzanne Walterová: dcera paní Walterové; mladá, půvabná, bohatá a naivní; snadná kořist pro Miláčka, důvěřivá hračka, kterou si později Duroy bere za manželku
Děj
• Mladý, bývalý voják Duroy pracuje na pařížské dráze, dostává nedostačující plat, je chudý, znuděný životem, zoufale touží po penězích a uznání. Využívá setkání s dávným přítelem Forestierem, který mu zařídí práci v novinách La Vie Francaise. S prvním článkem mu pomáhá paní Forestierová, stává se dobrým novinářem. Seznamuje se s paní de Marelle, která se stává jeho dlouhodobou milenkou, dává mu peníze, oblíbí si i její dceru Laurinu, který mu dává přezdívku Miláček.
• Forestierova nemoc se zhoršuje, odjíždí na jih Francie s manželkou i Duroyem, záhy umírá. Duroy jeho smrti využívá, snaží se o přízeň paní Madeleine, ta později řekne ano. Duroy díky výhodnému sňatku získává dobré postavení, přebírá Forestierovo místo v novinách, Madeleine je mu významným spojencem, příjímá na její návrh šlechtické jméno Du Roy. Později ho začíná nudit, získává většinu jejích peněz, už z ní neplynou výhody. Proto svádí paní Walterovou, která se do něj zamiluje, opět mu pomáhá k zisku dalších peněz, dozvídá se i o peněžních machinacích pana Waltera ohledně investic v Maroku, chce získat víc peněz, využívá svého šarmu a zaměřuje se na mladou dceru pana Waltera Suzanne. Svádí ji, Suzanne je naivní, ihned se do Duroye zamiluje. Duroy se potřebuje zbavit manželky, vymýšlí plán, udává Madeleine na policii kvůli poměru s jiným mužem, kterým je ministr. Tím ho sesazuje z funkce a zbavuje se manželky.
• Suzanne se nechává unést, dostanou povolení ke sňatku, paní Walterová je zničená, nenávidí a miluje Duroye, stejně jako nenávidí a miluje svou dceru, hroutí se. La Vie Francaise se stávají mocným politickým deníkem a Duroy je jejich šéfredaktor, má krásnou ženu a velké jmění, přesto už na svatbě myslí na milenku paní Marelle a na další karierní postup, tentokrát do politiky.
Kompozice
• Román je rozdělený do dvou částí, každá má kolem 10 kapitol
• Chronologická kompozice
• Vyprávěcí a popisný postup
• Kniha je zaměřená na děj - velký spád, gradace, nejsou dějové odbočky
• Jsou vloženy úvahy a líčení postav románu, dopisy
Jazyk a styl
• Spisovný jazyk, ojediněle hovorový jazyk, vulgarismy a slang, francouzské výrazy, ironie
• Er-forma
• Vykreslená charakteristika postav i prostředí, charakteristika přímá, nepřímá
• Dialogy, přímá a nepřímá řeč
Autor
• 1850 - 1893
• Francouzský spisovatel a redaktor, pochází ze šlechtického rodu
• Jeho učitelem je Gustave Flaubert
• Odmala má odpor ke společnosti, kritizuje ji
• Trpí sifilidou, na konci života propadá depresím, bolestem, pokouší se o sebevraždu; nakonec je převezen do ústavu pro choromyslné, kde umírá
Další tvorba
• Autor šesti románů a několika desítek novel a povídek
• Rozmanité náměty z normandského venkova i městského prostředí, v románech se zaměřuje na měšťanskou a aristokratickou vrstvu, často jsou hlavními hrdinkami ženy
• Do tvorby vtiskuje okamžiky z vlastního života
• Kulička
o prostitutka Kulička zachrání občany městečka za Prusko-Francouzské války tím, že poskytne služby pruskému důstojníkovi
o přesto jí ostatní pohrdají, objevuje se rozpor o tom, kdo je větší vlastenec a kdo je mravnější
• Příběh jednoho života, Naše srdce, Silná jako smrt"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55604d4e4968b.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
4._Guy_de_Maupassant___Milacek.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse