Habsburská monarchie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2, Praha 9

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z dějepisu ze střední Evropy 17-18.století. Práce obsahuje například Vestfálský mír, Rusko, Polsko, Rusko, Anglie, Francie, aj.

Obsah

1.
Vestfálský mír - 1648
2.
Obyvatelstvo
3.
Rusko 17-18. století
4.
Polsko 17.-18. století
5.
Rusko
6.
Anglie od 1 století
7.
Francie 1-18. století
8.
Habsburská monarchie 17-1 st.
9.
Osvícenství
10.
Židi

Úryvek

"Vestfálský mír - 1648 - konec třicetileté války, mír uzavřen na území Vestfálska (v několika městech - Osnabruck)
• Cílem bylo ovládnutí celoevropského prostoru, zesílili na územích, kde předtím vládli (RU..), naopak zeslábli ve SŘŘNN, neměli tak velký vliv a nemohli zasahovat do jiných oblastí tolik, než tomu bylo doposud Potvrzení nezávislosti spojených nizozemských provincií, jižní Nizozemí zůstalo v područí Španělů
• Švédové v průběhu 30ti leté války ovládali oblast Baltského moře - stali se hegemony na Baltu - odřízli Rusko
• Francie začíná rozšiřovat svůj vliv, vzniká z ní koloniální velmoc

Obyvatelstvo
• Po třicetileté válce úbytek obyvatelstva až o 50%, po válce dochází k úbytku dále kvůli epidemiím (mor…)
• Šlechtě ubyla pracovní síla, začalo se znova s nevolnictvím (přichází o svobodu nad sebou), v průběhu 17/18. století vznikají bouře proti nevolnictví (u nás až za Josefa II.)
• Díky 30ti leté válce zbohatlo mnoho lidí, to vedlo k založení nových šlechtických rodů"

Poznámka

Práce obsahuje tučná zvýraznění důležitých dat.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5663433d4f867.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Habsburska_monarchie.doc (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse