Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Habsburská monarchie po 30leté válce

Habsburská monarchie po 30leté válce


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky stručně seznamují se situací v habsburské monarchii se zaměřením na české země od skončení třicetileté války po nástup Marie Terezie.

Obsah

1.
Leopold I.
2.
Karel VI.
3.
Rolnická povstání
4.
Rekatolizace

Úryvek

"HABSBURKOVÉ

• České, Uherské a Alpské země v moci Habsburků po 30-ti leté válce
• Leopold I. (1657 – 1705)
• Za jeho vlády – dlouhé války s Tureckem
• 1663 – 1664 – vpadli Turci do Evropy – až na Slovensko – dobili pevnost Nové Zámky
• nová pevnost Leopoldov
• 1683 zaútočili Turci na Vídeň
• Vídeň bránili i České posádky
• Vídeň ubráněna
• Rakouské a polské vojsko tlačí na Turky => Turci ustupují z Evropy (JV a STŘ)
• Habsburkové si upevňují moc na východě
• 1700 – vymírá Španělská větev Habsburků
• 1701 – 1714 – válka o Španělské dědictví
• vítězí Francie – Leopold oslaben
• vydává opatření pro pevnou vládu a zajištění nástupnictví
• sepsal a vydal jeho nástupce Karel VI. (1711 – 1740)
• 1713 – vydal Karel VI. Pragmatické sankce = vláda na celém území Habsburské monarchie vždy v rukou 1 panovníka a případných dědiců, v případě, že by vymřel po meči, vláda přechází na ženskou linii
• 1740 – nástup Marie Terezie
• po 30-ti leté válce klesl počet obyvatelstva => nedostatek pracovních sil => utužování nevolnictví a poddanství
• zvyšují se robotní povinnosti (stavby, zemědělství, manufaktury)
• 2 druhy roboty:
1) potažní (bohatí sedláci s vlastním potahem = vůz + kráva nebo kůň
2) pěší (chudí rolníci)
dochází k rolnickým povstáním
• 1680 – povstání ve 150-ti panstvích + morová epidemie
• povstání potlačeno, ale vymohli si robotní patent = robota omezena na 3 dny v týdnu
• povstání pokračují
• sepisují petice = žádosti
• 1680 – 1775 – řada selských povstání
• 1693 – odboj Chodů – vůdce Kozina
• 1775 – selské povstání poraženo u Chlumce nad Cidlinou
• měšťané v České zemi nebojují proti feudálům
• manufaktury vznikají až po přelomu 17 a 18 století v České zemi
• 1715 – v Horním Litvínově manufaktura na výrobu jemného sukna (za 13 let po vzniku měla 400 zaměstnanců)
• nástup rekatolizace (po 30-ti leté válce)
• spousta nekatolíků odchází, zbytek rekatolizován
• velkou úlohu hraje jezuitský řád (ve školách)
• biskupství v Litoměřicích a H.K.
• vybírání a pálení protestantských knih
• výstavba chrámů a církevních budov"

Poznámka

Data jsou barevně značena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509bbb62657e8.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Habsburska_monarchie_po_30lete_valce.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse