Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Habsburská monarchie ve 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie ve 2. polovině 19. století


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky podávají přehled významných událostí na poli politickém i hospodářském v habsburské monarchii ve 2. polovině 19. století.

Obsah

1.
Industrializace
2.
Bachovský absolutismus
3.
Říjnový diplom, ústava
4.
Rakousko-uherské vyrovnání

Úryvek

"HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

- po 1848- 49 a 1866- 67 => silná industrializace
- položeny základy prům. velkovýroby (význ. prům. obory se stala těžba uhlí a železné rudy, hutnictví železa…)
- dokončena výstavba základní železniční a telegrafické sítě
- lidé odcházejí do měst, velmi liberální období
- 1873- přerušeno kvůli krachu na Vídeňské burze- nastává období hosp. deprese
- na přelomu dalšího století vystřídána hosp. rozmachem
- po revoluci je znovu obnoven absolutismus
- Alexander Bach- ministr vnitra => Bachův absolutismus (zesílena policie = neoabsolutismus)
- Dochází k umrtvení politického života
- Bach. absolut. trvá až do přelomu 1859- 60
- Liberální hosp. politika = zrušení CLA, zrušení poddanství, roboty atd bylo zachováno
- Byla vytvořena státní správa => byly vytvořeny obce, okresy => už se nevládne přes vrchnost z Vídně
- Všechny změny přicházejí shora
- 1859- Sardinie a Francie X Rakousko- prohrálo a ztratilo Lombardii
- => odvolání Bacha a ministrů
- Franc Josef propouští přívržence neoabs.
- 20. 10. 1860- Franc Josef I. Vydává říjnový diplom (veřejně se v ní vzdal absolut. vlády a slibuje, že bude vládnout společně s říšskou radou)
- zaručuje všem občanům politická práva a svobody => konstituční monarchie
- 26. 2. 1861- vydává císař ústavu => Únorová Ústava (obsahuje to, co Říjnový diplom)- dochází k volení do říšské rady a obnovení politického života a spolkové politiky
- nespokojenost a centralizace
- 1860- vrcholí válka Prusko X Rakousko
- 1860- bitva u Sadoví – Rakousko prohrává
- => Rak. už nemá právo mluvit do něm. Věcí + ztráta Benátek => Rak. nemá právo mluvit ani do Itálie => 1867- rakouskouherské vyrovnání (dualismus)- Rakousko je rozděleno na:
- Předlitavsko (české země, rakouské země, Halič a Bukovina)- prosincová ústava 1867- 1918
- Zalitavsko (Uherské království a Slovesnko)- obnovena ústava z 1848
- Společně- císař, armáda, zahraniční politika a některé finance
- Rovnost občanů před zákonem, svoboda shromažďování, spolčování, víry a neomezená volba pohybu, svoboda mění, osobní, domovní"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ccad85e33a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Habsburska_monarchie_2_polovina_19_stoleti.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse