HalogenderivátyKategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s vlastnostmi a využitím vybraných halogenderivátů.

Obsah

1.
Chlorderiváty
2.
Halogenaromatické sloučeniny jako insekticidy
3.
Bromderiváty
4.
Jód deriváty
5.
Fluorderiváty
6.
Bromofluoruhlovodíky

Úryvek

"CHLORDERIVÁTY
CH3Cl, methylchlorid, (mono)chlormethan - (t.v. - 24°C)
- za normální teploty plyn
- alkylační činidlo - používá se k methylacím  mutagen  kancerogen
- obecně toxický  v organismu vzniká methanol
- používal se do kompresorových ledniček
- narkotické účinky
CH2Cl2, dichlormethan, methylendichlorid - (t.v. 42°C)
- za normální teploty těkavá nehořlavá kapalina
- průmyslové a laboratorní rozpouštědlo nepolárních sloučenin
- odmašťovací prostředek
- náplň chladících zařízení
- rychlé inhalační anestetikum
CHCl3, trichlormethan, chloroform (t.v. 61°C)
- za normální teploty těkavá nehořlavá kapalina jen nepatrně se mísící s vodou
- methylační činidlo
- surovina pro výrobu freonů
- rozpouštědlo nepolárních látek
- narkotické, anestetické a slabé antiseptické účinky - již se nepoužívá  na vzduchu a světle vzniká toxický fosgen

(chemické rovnice)


CCl4, tetrachlormethan, chlorid uhličitý, "tetrachlor" (t.v. 78°C)
- za normální teploty těkavá nehořlavá kapalina
- používal se jako průmyslové rozpouštědlo a odmašťovadlo  čistící prostředek
- surovina pro výrobu freonu
- používal se jako hasící prostředek, zejména v motorových vozidlech - pro toxicitu se přestal používat  při vysokých teplotách se přeměňuje na silně toxický fosgen
- silně toxický (fosgen) a kancerogenní
- narkotické účinky
- zneužíván inhalačními toxikomany - inhalační droga"

Poznámka

Text doplňují chemické rovnice a vzorce o rozsahu cca 1 strany.
Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508a94b441547.zip (38 kB)
Nezabalený formát:
Halogenderivaty.doc (88 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse