Harappa


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje harappské kultuře v Indii. Popisuje okolnosti jejího objevu, architektonické znaky, fungování městských středisek, společenského systému a standardizované jednotky, které tato kultura používala. Dovětek je věnován zániku kultury.

Obsah

1.
Výkopy dokazující existenci harappské kultury
2.
Architektonické prvky harappy
3.
Městská střediska a harappské domy
4.
Společenský systém
5.
Používání standardizovaných jednotek
6.
Záhadný zánik civilizace

Úryvek

“Nejvýznamnějším architektonickým prvkem Harappy byla citadela postavená na umělém pahorku. Dodnes se zachovaly její obrysy, které ohraničují plochu o půdorysu asi 396x198 metrů. Za zdmi citadel se ukrývaly rituální stavby a veřejné budovy, avšak žádné paláce. Zajímavé jsou také hřbitovy. Hroby obyvatel vynikaly podobnou velkorysostí jako jejich domy. V průměry zabíraly plochu 3,3x1,2 metru. Mrtví se do hrobů pak ukládali na záda nebo na bok, hlavou k severu a jejich těla se někdy zahalovala do plátěného rubáše. Zároveň s nimi se pohřbívaly měděné prsteny, náhrdelníky z kamínků a mušlí, zrcadla z leštěné mědi a podobné předměty. Nejdůležitějšími obětními dary byly nádoby s jídlem a pitím; často se do hrobu vkládaly předem, poté se přikryly zeminou a teprve na ni přišla rakev."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4730ac0b0796d.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Harappa.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse