Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hardware, blokové schéma počítače, historie PC, software

Hardware, blokové schéma počítače, historie PC, software


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje jen stručné poznámky k jednotlivým tématům a Neumannovo schéma.

Obsah

1.
Hardware
2.
Blokové schéma počítače
3.
Principy činnosti počítače podle von Neumanna
4.
Historie
5.
Software

Úryvek

"Historie:::
• první počítače ve 2. světové válce (šifrování/dešifrování)
• V roce 1945 vymyslel John von Neumann první počítač, který má uložené své instrukce v paměti a ne na destičce poseté dírkami podle, které počítač pozná, co má dělat.
• 1948 je v Manchesteru postavem první doopravdový počítač Manchester Mark 1
• 1963 Douglas Engelbart patentuje princip počítačové myši.
• 1967 první Floppy disk
• 1969 firma Intel zahajuje výrobu 1 kb RAM a již v roce 1970 začíná vyrábět první mikroprocesor 4004 (jehož rychlost je 60 000 operací za sekundu)
• 1977 první konzole určená na hry pro domácí použití
• 1980 je vydána jedna z nejúspěšnějších her Pacman
• 1985 CD-ROM

Software:::
• programové vybavení počítače
1. operační systém: základní program každého počítače, vytváří prostředí k další práci, umožňuje spouštění aplikačních programů
2. nadstavby OS
3. aplikační software: programy pro konkrétní práci (práce s textem, obrázky,…)"

Poznámka

Obsahuje Neumannovo blokové schéma počítače.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4566c50d86a02.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Hardware.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse