Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Helénistické školy

Helénistické školy


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, Plzeň - Skvrňany

Charakteristika: Seminární práce se zaměřuje na helénistické školy vypracovaná ve 4. ročníku střední školy z předmětu základy společenských věd.

Obsah

1.
Helénismus
2.
Epikureismus
3.
Stoicismus
4.
Ostatní římské filozofické proudy

Úryvek

"Epiktétos byl :
- osvobozený otrok
- vyučoval v Římě filosofii
- hlásal, že člověk se má snažit vzděláním osvobodit duši
- svoboda podle něj mravní vlastnost dostupná každému člověku bez ohledu na jeho sociální postavení
- Výpověď morálky – sepsané přednášky
- láska k lidem a schovívavost
Ve svých ontologických postojích rozvíjí Demokritův atomismus, odstraňuje však jeho determinismus – dává tím možnost volby (to je velmi důležité i pro koncipování etiky odpovědnosti). Epikúros zavádí do atomistického pojetí tzv. parenklinezi – samovolnou nahodilou odchylku atomu od jeho nutné dráhy. Ta způsobuje srážení s ostatními atomy a nahodilé výchylky i u nich.

Hlavní přínos Epikúra spočívá v jeho pojetí etiky. Za nejvyšší dobro považuje slast. Nikoli však požitkářsky chápanou (takto bývá epikureismus často zkresleně interpretován), ale slast jako duševní blaho (ataraxiá). Slast chápe jako nepřítomnost starosti. Hlavním zdrojem lidské starosti je podle něho strach, a to především strach z bohů a strach ze smrti. Jako námitku proti tomuto zdroji strachu.Epikúros tvrdí, že bohové svět nestvořili ani nezasahují do lidského života a smrt se nás netýká, protože jsme-li tu my,není tu smrt, a je-li tu smrt, nejsme tu už my, a nemůžeme tudíž pociťovat strast.
Stoicismus

Navazuje na některé názory kynické sókratovské školy. Za ideál považuje stav moudrosti, jehož lze dosáhnout osvobozením od lpění na vnějších věcech, které nemáme ve své moci a jejichž ztráta nám může přinést strast. Skutečnosti, kterých si pošetilí lidé cení (majetek, zdraví, čest…) nebo které si oškliví (nemoc, smrt, chudoba, otroctví…), považuje stoik za lhostejné.
Stoická filozofie se dělí na starší (kynické vlivy), střední a mladší (v těchto dvou etapách přichází filozofie od Říma). Nejznámější představitelé reprezentují právě římský stoicismus: LUCIUS ANNAEUS SENECA, EPIKTÉTOS, MARCUS AURELIUS.

LUCIUS ANNAEUS SENECA
římský filosof, politik, básník
- 8 let ve vyhnanství, odsouzen k smrti, sám se zasebevraždil
- zájem o etiku, požadoval vlídné zacházení s otroky, láska k lidem, rovnost lidí
- člověk by se měl vždy řídit rozumem, neměl by se nechat „rozhodit“
- člověk by měl jednat podle zákonů přírody, které jsou zároveň zákony božími"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54bd88828db3c.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Helenisticke_skoly.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse