Seminarky.cz > Životopisy > > > Henri René Albert Guy de Maupassant

Henri René Albert Guy de MaupassantKategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek spisovatele Henriho Reného Alberta Guy de Maupassanta.

Obsah

1.
Henri René Albert Guy de Maupassant

Úryvek

"Maupassant Henri René Albert Guy de (1850 – 1893)

Francouzský prozaik, dramatik, novinář; mistr povídky a dramatické novely. Ve své tvorbě byl silně ovlivněn G. Flaubertem a jeho hledáním pravdy, chápal uměleckou tvorbu jako prostředek k vyjádření komplexní představy světa, která má být pravdivější než skutečnost sama. Podkladem k psychologicky zaměřené tvorbě jsou autorovy životní zkušenosti, které mají dílu zaručit objektivnost a pravdivost a zároveň zpětně působit na autora a jeho zodpovědnost za vlastní život. Romány a povídky tematicky sledují jednotlivé etapy autorova života. Rané dílo zachycuje život v rodné Normandii, zážitky z prusko-francouzské války v roce 1870, zkušenosti s úřednickou praxí a příběhy ze sportovního prostředí. Pozdější romány jsou zaměřeny na kritiku francouzského kolonialismu a prodejnost žurnalistiky. Pozdní tvorba, částečně ovlivněná zhoršujícím se zdravotním stavem autora, se zabývá popisem a analýzou chorobných duševních stavů a halucinací člověka. Romány a povídky, často blízké ruskému realismu, se orientují zejména na naturalisticky pojímané erotické vztahy a kritiku tehdejší francouzské společnosti.
Kulička, Příběh jednoho života, Slečna Fifi, Horla, Levá ruka, Silná jako smrt, Miláček, Na slunce, Na vodě"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521a6bd8c6ed9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
H_Maupassant.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse