Hinduismus


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Společenská a sociální diferenciace (brahmáni, kšátriové, vajšové, šúdrové) jako východisko náboženství. Náboženská vlna Upanišad a Véd - datace, charakteristika obou proudů, rozdíl mezi pozemským uctíváním Véd a přesahem Upanišad. Hinduistické pojmy - reinkarnace, karma, meditace.

Obsah

1.
Společenská a sociální diferenciace
2.
Náboženská vlna Upanišad a Véd
3.
Hinduistické pojmy - reinkarnace, karma, meditace

Úryvek

"Védy
Jejich vznik spadá do období 1500 – 1000 let př. n. l. Jde o soubor literárních památek (hl. básní, ale i zpěvů a mýtů), které jsou souhrnně obrazem staroindického života. Podstatné je, že mají i výrazně náboženské ladění a lze z nich to ranné náboženství starých indů vyčíst = jsou to texty nejen literární, ale i náboženské. Uctívali dva bohy, jsou jimi Agnu a Indra. Toto védské náboženství je ještě pozemské, pozemsky kultické a hlavním nástrojem tehdejšího boha je oběť člověka. Indové se domnívali, že boha si lze usmířit obětí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443cc0edacbe5.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Hinduismus.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse