Seminarky.cz > Životopisy > > > Hippokratés - medailonky myslitelů 12/34

Hippokratés - medailonky myslitelů 12/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů krátce přibližuje život i dílo Hippokrata. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Martin Heidegger - medailonky myslitelů 11/34 a následující zde Jan Hus - medailonky myslitelů 13/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"Hippokratés se narodil roku 460 př.n.l. na řeckém ostrově Kos u dnešního pobřeží Turecka. Jeho otec byl lékařem, u kterého se učil ošetřovat i léčit. Časem dosáhl takového věhlasu, že za ním přicházeli i vládcové vzdálených zemí. Roku 430 př.n.l. pro něj poslali z Athén, aby vyléčil morovou epidemii. Všiml si, že kováři jsou vůči moru imunní, a tak nařídil rozdělat na ulicích ohně. Prý tak dostal nemoc pod kontrolu.

Hippokratés oddělil medicínu od náboženství, hájil názor, že choroby mají biochemické příčiny a tudíž je nesesílají bohové. Říkal, že dobré zdraví je důsledkem správné rovnováhy čtyř tělesných tekutin - "humorů" - krev, žluč, flegma (hlen) a černá žluč, nemoc je způsobena nerovnovážným stavem humorů. Na tuto humorální teorii navázali lékaři a praktikovali ji až do 18. století našeho letopočtu. Hippokratovi následovníci rozšířili jeho teorii i na vysvětlení rozdílů v temperamentu.

Hippokratés zemřel roku 347 př.n.l.

• Přirozenost člověka
• Prognostika
• Životospráva
• Vzduchy, vody, místa
• Epidémie I a II

Hunt, M.: Dějiny psychologie. Portál, Praha 2000. 1. vyd. ISBN 80-7178-386-2 S.29
"Lidé by měli znát, že z mozku, a pouze z něho, pocházejí naše radosti, potěšení, veselí a vtipnost stejně jako náš smutek, utrpení, žal a pláč... To, čím trpíme, pramení v mozku, když není příliš zdravý, nýbrž se abnormálně zahřeje, zchladne, zvlhne či proschne... Šílenství má zdroj v jeho vlhkosti. Když je mozek abnormálně vlhký, nevyhnutelně se pohybuje, a když se pohybuje, zrak ani sluch není klidný, nýbrž vidíme nebo slyšíme tu jednu, tu druhou věc a jazyk pokaždé hovoří ve shodě s viděnými a slyšenými věcmi. Ale když se mozek zklidní, člověk se chová rozumně.""

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120fabd447d2.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Hippokrates_medailonky_12.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse