Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historické karty: Přemyslovci

Historické karty: Přemyslovci


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.L.-St.Boleslav

Charakteristika: Obsahem práce jsou hrací karty, s nimiž je možné naučit se osobnosti přemyslovských Čech snadno a rychle. Původně součást projektu Přemyslovci v neznámých souvislostech, který se účastnil soutěže EXPO SCIENCE 2010.

Obsah

1.
Hrací karty typu kvarteta na téma Přemyslovců
2.
Pravidla

Úryvek

"Pravidla:

Jednoduchá varianta: Rozdají se všechny karty a nejmladší hráč se zeptá (např.): máš červené srdíčko? Pokud tázaný má popsaný tvar ve zvolené barvě, odevzdá jej tazateli, který se ptá kohokoli znova, ale pouze jednou. Dále se postupuje po směru hodinových ručiček. Na konci hry si hráči spočítají získaný počet dvojic. Kdo má nejvíc dvojic, vyhrál.

Středně těžká varianta: Karty se rozdají tak, aby měl každý hráč 5 hracích karet. Když budou mít hráči dvojice po rozdání, odloží je a vezmou si nové do počtu 5. Nejmladší hráč se ptá protihráče (např.): Máš někoho, kdo měl otce Břetislava I.? Pokud protihráč odpoví ne, nebo nevím, hráč se ptá otázkou č. 2 a naposled otázkou č. 3. Pokud tázaný má odpovídající kartu, získá kartu s otázkami. Hráči si z balíčku neustále berou karty tak, aby jich v rukou měli 5. Když má hráč v ruce pouze 1 otázku, nebo odpověď, může si karty vyměnit (max. 3). Když jsou odehrána 3 kola bez výsledku, vymění si hráč, který je na řadě max. 3 karty. Jakmile karty dojdou, hraje se jen s těmi, které ještě zůstaly neuhodnuty. V případě pochybností je možno správné odpovědi zjistit podle různobarevných symbolů na kartách. Když tázaný odpoví špatně, vymění si kartu v balíku. Postupuje se po směru hodinových ručiček.

Těžká varianta: Zvolí se počtář bodů a soudce = největší znalec historie. Postup rozdání viz výše (5). Kdo je na řadě, položí nejdřív otázku č.4, kterou si vymyslí. Když tázaný neví, pokračuje se předepsanými otázkami. V případě, že hráč nedokáže sám vymyslet otázku, nebo je neshoda na správné odpovědi, použijí odbornou knihu. V případě, že tázaný špatně odpoví, nebo předloží nesprávnou kartu, popř. je špatně položena otázka, chybujícímu počtář strhne 1 bod (nebo sebere 1 dvojice odložených karet, která se vrátí do balíčku), hráči si doplní karty do 5. Za každou správnou dvojici dostane hráč 1 bod. Kdo má nejvíc bodů, zvítězil."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x504a24873dadf.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Historicke_karty.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse