Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie České národní (cedulové, centrální) banky

Historie České národní (cedulové, centrální) banky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Zlín

Charakteristika: Práce nastiňuje vznik a vývoj České národní banky. Všímá si jejích počátků, které sahají do roku 1920, rozepisuje se o její situaci během hospodářské krize, německé okupace a také po rozpadu Československa.

Obsah

1.
Úvod
2.
Počátky a vznik
3.
Československá národní banka (ČSNB)
4.
Hospodářská krize
5.
Okupace Němci
6.
Další významné momenty z historie
7.
Česká národní banka (ČNB)
8.
Závěr
9.
Zdroje

Úryvek

"Počátky a vznik
Přijetí zákona o vytvoření „akciové banky cedulové“ proběhlo 14. dubna roku 1920. Tato instituce měla být vytvořena pod záminkou korigování a regulace tehdejší nově vzniklé československé měny. Zákon velmi výstižně určuje právní postavení banky, její rozmach, řízení a zásady pro vydávání bankovek i pravidla jejich krytí. Co se týče základního úkolu této banky, šlo o spravování československé měny a provozování úvěrových a devizových obchodů.
Zákon obsahoval i spoustu jiných, přesně vymezených pravidel od stanov banky, přes správu banky a jednací řád, až po bankovní rady, státní dozor nebo zásady účetnictví. Ačkoliv bylo vše již předem takto vymyšlené a zákonem podložené, samotná cedulová banka dosud nevzniká a důvodem je hospodářská nestabilita Československého národa. Tudíž byla banka sama o sobě zřízena až v březnu roku 1926 po opuštění deflační politiky a po přechodu ke koncepci měnové stabilizace. Podle zákona tedy vznikla „Národní banka Československá“. Ta oficiálně zahájila svou činnost pod vedením guvernéra Viléma Pospíšila 1. dubna téhož roku. Vilém Pospíšil byl tehdejším ředitelem Městské spořitelny pražské.
„Bankovky nahrazující v oběhu, zejména tam kde se jedná o větší obnosy, peníze kovové, jsou dnes nevyhnutelným prostředkem platebním a úvěrovým a to i ve státech, ve kterých zavedena jest měna zlatá a kde bankovky jsou za zlato kdykoliv volně směnitelné. Neboť bankovky dodávají oběživu potřebné pružnosti, vznikajíce na základě soukromohospodářských obchodů eskontních a lombardních a dovedou se tak samočinně přizpůsobovat větší neb menší potřebě prostředků platebních. Bankovky smí vydávat pouze ústav emisní k tomu zákonem zmocněný, ústavem tím jest banka cedulová. Proto úkol banky cedulové jest pro celé hospodářství národní velmi důležitý. Ona jednak rozhoduje v mezích zákona o tom, kolik bankovek a za jakých podmínek přichází do oběhu a tím vykonává vliv na měnu státu, jednak stanovením míry úrokové pro diskont a lombard řídí a reguluje poměry úvěrní, jednou úvěr usnadňujíc, po druhé jej opět obmezujíc.“
Před 1. Světovou válkou vykonávala tyto úkoly banka Rakousko-uherská, která během války pod nátlakem rakouské vlády rozmnožila množství bankovek daleko nad míru jejích původních privilegií. Tím způsobila obrovské znehodnocení tamější měny.

Československá národní banka (ČSNB)
Z prvopočátku byla ČSNB akciovou společností v čele s guvernérem jmenovaným prezidentem republiky na 5 let a s kapitálem 12 milionů zlatých dolarů USA, rozdělených na 120.000 akcií po 100 zlatých dolarech. Vedoucím orgánem byla Bankovní rada, v níž kromě guvernéra bylo dalších devět členů, šest volených na valné hromadě akcionářů a tři jmenovaní prezidentem republiky. Bankovní rada byla zastoupena mocnými lidmi z širokého okruhu hospodářství, byli v ní představitelé obchodu, peněžnictví, ale i zemědělství a průmyslu. Bance bylo uděleno výhradní právo vydávat bankovky a pečovat o peněžní a úvěrový oběh. Její další z mnoha povinností bylo udržovat poměr československé měny k měnám cizím.
Československo se zařadilo mezi hospodářsky vyspělé země světa a jména jako je Baťa nebo například Laurin a Klement byla celosvětově uznávaná. Cílem ČSNB bylo dosáhnout zlaté parity, neboli krytí měny zlatými rezervami, což se jí v roce 1929 ve velké míře i podařilo. Na podzim roku 1929 byla totiž v Československé republice zavedena měna zlaté devizy, což v reálu znamená, že československá měna byla částečně kryta zlatými rezervami a částečně hodnotnými devizami v prvé řadě anglickými librami a americkými dolary. Ty dávaly ještě léty neprověřeným papírovým penězům určitou hodnotu."

Poznámka

Vypracováno pro Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21466
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse