Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Historie Ruska po panování Petra Velikého

Historie Ruska po panování Petra Velikého


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Krátké zápisky velmi stručně sledují historii Ruska od Kyjevské Rusi po vládu Petra I. Velikého.

Obsah

1.
Kyjevská Rus
2.
Konec 15. století
3.
Ivan IV. Hrozný
4.
Petr I. Veliký

Úryvek

"Kyjevská Rus-vliv Byzance (kulturní, politický, hospodářský)
-Kyjev, Novgorod
-Varjagové = normani – rod Rurikovců
-Vladimír – konec 10.stol. – přijal křest
-Jaroslov Moudrý ( 11. stol.)
-rozpad = 12.stol.

-nové centrum – Moskva (moskevské knížectví)
-porážka tatarského státu – Zlaté hordy
-Konec 15. stol. – spojením knížectvím vzniká Rusko
-základy Ivan III. – rozšířil, připojil Novgorod
-největší stát Evropy

-Ivan IV. Hrozný - 1547 – car
-snaha proniknout ke Kaspickému moři a k Baltu (kvůli obchodu)
-samoděržaví = autoritativní centrální vláda
-hospodářské vyčerpání země

Petr I. Veliký (1689 – 1725)
-dynastie Romanovců (1613 – 1917)
-založil Petrohrad"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511d43d2f26ea.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Rusko_po_Petra_I.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse