Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Historie a právní úprava účetnictví

Historie a právní úprava účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Jsou zde uvedeny první počátky účetnictví, co to je účetnictví, význam, funkce, jaký je rozdíl mezi DE a účetnictvím, zásady a právní úprava účetnictví.

Obsah

1.
Historie a právní úprava účetnictví
2.
Právní úprava účetnictví
2.1.
Zákon o účetnictví
2.2.
Vyhlášky MF
2.3.
České účetní standardy
3.
Vymezení účetní jednotky
4.
Povinnost vést účetnictví
5.
Účetnictví
6.
Funkce účetnictví
7.
Význam účetnictví
8.
Zásady účetnictví
9.
Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti
10.
Základní rozdíly mezi DE a účetnictvím
11.
Výhoda DE proti účetnictví

Úryvek

"Historie a právní úprava účetnictví

- 4 500 let př. n. l. již existovala určitá forma vedení účetních knih (Egypt, Řecko, Řím)
- 13. – 14. st. v Itálii se odehrál nejvýznamnější pokrok – spojovala se zde významná
střediska Evropy => rozvoj obchodu, bankovnictví, růst firem
- Luca Pacioli
matematik, mnich, „otec účetnictví“
v r. 1494 v Benátkách vydává knihu Vše o aritmetice, geometrii, poměrech a úměrách
1. kapitola je prvním publikovaným popisem podvojného účetnictví v historii, který se stal
modelem vedení úč.knih až do 18. století
Kapitola obsahovala 3 knihy:
1. Memorial – popis operací
2. Deník – operace se rozdělují na debet (MD) a kredit (D)
3. Hlavní kniha – obsahuje konkrétní účty, do nichž se podvojným zápisem účtují operace
uvedené v deníku
- 18. a 19. st. – rozvoj účetnictví podle země:
• anglická forma – přílišná podrobnost hlavní knihy (denní záznamy nákupu, prodeje, výroby…..)
• německá forma – charakteristické tzv. sborníky ( seskupování operací podle stejných položek a úhrn se zapsal na účet hl. knihy
• francouzská forma – podrobné deníky se shrnují do sborníků a obraty se zapisují do hl. knihy
• americká forma – tzv. tabelární – spojuje deník a hl. knihu do jediné (nepřehledné) – blíží se naší daňové evidenci (DE)
- propisovací forma – používala se vedle tabelární, zápis v deníku i knize vzniká propisem
(Rufovo účetnictví)
- současnost – počítačové zpracování účetnictví umožňuje účtovat relativně snadno a
velmi rychle s účinnou kontrolou správnosti, umožňuje velké množství různých
výstupů pro potřeby podnikatelů, kontroly, analýzy apod.


Právní úprava účetnictví

1. Zákon o účetnictví č. 563 z r.1991 Sb.a jeho pozdější platná znění
- je zákl.předpisem pro vedení účetnictví, respektuje požadavky direktiv Rady evropské unie
- definuje účetní jednotky tj. osoby, které se řídí zákonem o účetnictví
- definuje předmět účetnictví a účetní období tj. 12 nepřetržitě po sobě jdoucích
měsíců – toto období se může shodovat s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem
- stanoví zákl.povinnosti při vedení účetnictví a při používání úč.metod jako je oceňování,
odpisování apod., včetně pokut za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem
- definuje úč.knihy, jejich otevírání, uzavírání, účetní doklady
- definuje směrnou účtovou osnovu
- stanoví základní požadavky na obsah účetní závěrky a její zveřejňování
- právně zakotvuje účetní zásady (8), společné principy (úplnost, průkaznost, správnost)
tzn. povinností vyplývající ze zákona o účetnictví je vést účetnictví:
• úplně - zaúčtovat všechny účetní případy týkající se účetního.období
- (podle zákona o dani z příjmu existují výjimky)
• průkazně - úč. případy a úč. zápisy musí být doloženy účet. doklady
• správně - dodržovat zákony (zák. o účetnictví, obchodní zákoník…..)

2. Vyhlášky MF
- opatření vydaná Ministerstvem financí ČR – společně se zákonem o účetnictví vytvářejí
právní rámec
- upravují účetnictví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek
- podnikatelských subjektů se týká vyhl.č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o účetnictví např. rozsah účetní závěrky pro podnikatele a obsahové
vymezení položek účetní závěrky

3. České účetní standardy
- poskytují podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účtování

Další předpisy, které musí účetní jednotky v praxi využívat:
Obchodní zákoník – stanoví např. povinnost uložení úč. a dalších listin do OR
Daňové zákony - zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o rezervách, zákon o CP
zákon o cestovních náhradách aj.
- průběžné změny a opatření jsou publikovány ve Finančním zpravodaji"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29183
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse