Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie medicíny

Historie medicíny

Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje stručnému přehledu vývoji v oblasti medicíny. Za zlomové body jsou považovány světové války, dále pak objevení nových léků a nových nemocí spojených s vývojem společnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Lékařství po roce 1917
3.
Medicína v období po druhé světové válce
4.
Moderní vědecká medicína v postmoderní době
4.1
Kritéria a výzvy pro nastupující století
4.1.1
Slavná minulost: české a československé léky
4.1.2
Objevování nových léků
4.1.3
Co vše se v moderní medicíně musí, smí a nesmí
4.1.4
Pravda pro nemocné
5.
Závěr
6.
Informační zdroje

Úryvek

"Lékařství po roce 1917

Vývoj lékařství v období nejnovějších dějin je charakterizován převratnými objevy ve všech základních oborech biomedicínských věd, výrazným pokrokem v prevenci, diagnostice a terapii nemocí, další postupující specializací lékařské vědy a zároveň stále výraznější potřebou interdisciplinárního přístupu k řešení otázek zdraví a nemoci člověka i růstem dostupnosti kvalifikované lékařské péče o obyvatelstvo stále většího počtu zemí. Jedním z určujících pozitivních rysů ve vývoji moderní medicíny se stala především skutečnost, že v Sovětském svazu a později i v ostatních socialistických zemích se vytvářel jako neoddělitelná součást socialistického systému nový typ zdravotnictví. Socialistická společnost zmnožila možnosti širokého uplatnění výsledků dlouhého vývoje lékařské teorie a praxe.
Avšak ani v období moderních dějin nebyl vývoj lékařství bezkonfliktní a přímočarý. Velká iluze mnoha přírodovědců a lékařů „velkého, přírodovědeckého“ 19. století, že všechny otázky zdraví a nemoci budou vyřešeny rovnoměrně postupujícím přírodovědeckým poznáním etiologie a terapie jednotlivých druhů nemocí, byla mnohokrát vyvrácena – především tragickými důsledky druhé světové války a dalšími válkami, které měly zastavit růst pokrokových sil ve světovém měřítku, zdravotními důsledky vlády fašistických režimů i mnoha dalšími problémy, které přinesl vývoj společnosti, vědy a kultury v posledních desetiletích.
V lékařství moderní doby došlo k rozšíření možností preventivní medicíny, k překonávání teorie a praxe, která oddělovala prevenci od terapie, a k pokusům o organické spojení těchto dvou složek v jednotnou preventivní a léčebnou péči. Tato péče se opírá o pokrok všech oblastí lékařské vědy a její praktické aplikace. Např. chirurgie za posledních padesát let prochází obdobím, kdy od svých základů vytvořených v druhé polovině 19. a na začátku 20. století ( asepse, antisepse, specializace, narkóza a anesteziologie jako samostatný obor, bezpečná krevní transfuze, vznik základních chirurgických škol aj. ) přešla k řešení rozsáhlé přírodovědecké, technické a v neposlední řadě také právní a etické problematiky zpomalování tělních funkcí podchlazováním organismu, „umělého“ srdce a ledvin, náhrady tkání, transplantace orgánů i umělé náhrady cév nebo částí těla. Výrazně stouply terapeutické možnosti lékařství zavedením nových léčiv ( rozvoj chemoterapie, hormonální léčba, antibiotika,…).
Došlo také k výrazným změnám ve struktuře populace. Vzrostl podíl starých lidí a se snížením obecné a dětské úmrtnosti vzrostla střední délka života. Zároveň výrazně klesla porodnost. Se změnami ve způsobu života a díky rozvoji prevence a terapeutických možností medicíny se zásadně změnila struktura úmrtnosti a nemocnosti. Pro obraz patologie v ekonomicky vyspělých zemích v období nejnovějších dějin je charakteristický ústup infekčních a parazitárních nemocí, jež byly ještě na přelomu 19. a 20. století hlavním druhem onemocnění a bez příčin smrti. Již v letech před druhou světovou válkou bylo likvidováno nebezpečí některých zvláště těžkých onemocnění ( cholera, neštovice, mor ). Na nevýznamnou míru byly omezeny parazitární tyfy a prakticky byla zlikvidována malárie. Snížila se úmrtnost na „tradiční“ sociální choroby, především tuberkulóza. Přesto však např. tuberkulóza a venerické nemoci zůstávají nadále v průmyslově vyspělých zemích závažným zdravotnickým a celospolečenským problémem. Úmrtnost na infekční onemocnění poklesla po zavedení sulfonamidů a antibiotik.
Ve struktuře nemocnosti ve vyspělých zemích však vzrostl podíl neinfekčních onemocnění, v první řadě onemocnění srdce a krevního oběhu, zhoubných novotvarů, neuropsychických onemocnění a úrazů. Z toho vyplývají nejenom podstatné úkoly pro současný biomedicínský výzkum v užším slova smyslu. Rozšíření uvedených nemocí je právem dáváno do souvislosti s nervově psychickým přetížením člověka, s ekologickou problematikou moderní civilizace a s dalšími z jejích dosud nezvládnutých negativních důsledků."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11099
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse