Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie mezinárodního práva

Historie mezinárodního práva


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce je krátkým referátem o historii mezinárodního práva. Složka obsahuje prezentaci a stručné poznámky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mezníky a vývoj
3.
Rané mezinárodní vztahy
4.
Vestfálský systém
5.
20. století

Úryvek

"J. J. Moser – vyhlásil empirii za metodu poznávání práva
skutečné právo – ustálené a obvyklé chování panovníků a států, MP má pouze empiricky zjišťovat, která pravidla v praxi skutečně platí a neříkat co má být
právo – praxe států, forma obyčejová a smluvní
G. F. von Martens – přelom 18. a 19. stol.
systematické uspořádání mezinárodních smluv od r. 1761
vydávali i pokračovatelé, H.Triepel, soukromá sbírka, souběžná s oficiální, vydávaná u Společnosti Národů pod názvem League of Nations Treaty Series (po WWII UN Treaty Series)
Nástin MP - zobecněné vyjádření obvykle se vyskytujícího obsahu mez."

Poznámka

Práce obsahuje dvě stejné prezentace o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x538f0907aa328.zip (2756 kB)
Nezabalený formát:
Historie_mezincrodncho_prcva_pozncmky.pdf (453 kB)
Historie_mezincrodncho_prcva.pdf (1358 kB)
Historie_mezincrodncho_prcva.ppt (1584 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse