Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie počítačů

Historie počítačů


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi povrchně seznamuje s historií vzniku počítačů od nejstarších dob, až po současnost. V závěru je uvedeno krátké vysvětlení zkratek LAN a WAN.

Obsah

1.
Prvohory
2.
Druhohory
3.
Třetihory
4.
Čtvrtohory
4.1.
1. generace
4.2.
2. generace
4.3.
3. generace
4.4.
4. generace
5.
Pojmy
5.1.
LAN
5.2.
WAN

Úryvek

"ČTVRTOHORY
V tomto období se historie počítačů dělí na 4 generace.

1. GENERACE
V tomto období ještě neexistoval jednotný počítačový software. Každý počítač byl vyroben na zakázku, přesně podle požadavků a toho, na co se měl používat. Takovéto přístroje směla vždy obsluhovat pouze jedna osoba, nikdy více lidí najednou. Programování bylo velice obtížné a byla tím omezena rychlost i použitelnost všech počítačů. V této době se používaly některé specifické součástky, které bychom už dnes těžko hledaly. Jsou to například magnetické bubny a elektronky, kterým vděčíme za obrovské rozměry počítačů této generace. Zástupcem této generace v ČSSR je např. EPOS 1 z roku 1963.

2. GENERACE
Společně s nástupem polovodičů se objevil také "lék" na tři nejnaléhavější problémy v oblasti počítačů v této době - zvýšení rychlosti provádění operací, zvýšení kapacity paměti a zvýšení rychlosti přenosu dat na vstupu a výstupu. Tyto polovodiče byly však ve formě tranzistorů a diod, o integrovaných obvodech se lidem ani nesnilo. Vývoj dalších počítačů ovlivnil také vynález tranzistoru v roce 1948 , a to především v tom, že se začala výrazně zmenšovat jejich velikost. Perličkou počítačového vývoje v tomto období byl přechod na systém diskové paměti. Počítače vyráběné v tomto období byly např. EPOS 2 z roku 1965 , nebo o rok mladší MSP 2.

3. GENERACE
Nejvýznamnějším objevem této generace byl vynález integrovaného obvodu, kterým se rychlost počítače zase o něco zvýšila. Začínaly se dokonce objevovat i první osobní počítače. Zde už úplně zaniká používání děrných štítků, magnetických bubnů a jader. Pomocí LED diod a obrazovek se zlepšuje také výstup dat z počítače.

4. GENERACE
Toto období začalo v roce 1968 zavedením integrovaných obvodů v miniaturizovaném provedení do výpočetní a datové techniky a trvá dodnes. Složité obvody se také začaly převádět na jednoduché čipy, které vnesly převrat do transportability počítačů.

POJMY
LAN (Local Area Network) – Jedná se o malé, např. domácí sítě, vytvářené a hrazené samotnými uživateli – jejich cena je nízká a charakterizuje je rychlá přenosová rychlost."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1 strany. Obsahuje grafiku.
Práce s nízkou informační hodnotou.
Částečně čerpáno z: http://www.seminarky.cz/Pocitace-2489.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48dcbc0c8d11b.zip (158 kB)
Nezabalený formát:
Historie_pc.doc (283 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse