Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Počítače/informatika

Referáty počítače/informatika

Název Goodness Staženo

Tabulkové procesory

Tento text se skládá ze dvou oddělených úloh. První na základě monitorování spotřeby konkrétního vozidla a vývoje ceny pohonných hmot vypočítává cenu ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Počítače/informatika

808x

Stručné dějiny internetu

Práce vypisuje zásady bezpečného fungování internetu. Poté stručně v bodech zmiňuje největší milníky v jeho vývoji od roku 1964 do roku 2000.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Počítače/informatika

789x

Základní deska

Práce se zabývá základní deskou. Věnuje se její charakteristice a dělení. Popisuje prvky na ní umístěné.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Počítače/informatika

658x

Progaming

Práce velmi podrobně charakterizuje progaming jako rychle se prosazující fenomén. Popisuje jeho vývoj, charakterizuje hráče a ukazuje situace, kdy se ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Počítače/informatika

632x

Počítačové tiskárny: historie a typy

Práce nejprve krátce zachycuje vývoj počítačových tiskáren a poté objasňuje principy fungování jejich jednotlivých typů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Počítače/informatika


506x

E-learning

Tato práce se zabývá e-learningem. Nejprve jej velmi stručně definuje, poté zmiňuje základní varianty e-learningu. Zamýšlí se nad jeho výhodami a nevý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Počítače/informatika, Pedagogika, Ostatní předměty


502x

Zobrazovací jednotka - monitor

Práce představuje monitory, jaké mají textové a grafické režimy, požadavky na grafickou kartu, co je to videopaměť a technologické postupy pro zobraze... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Počítače/informatika

469x

Matematika, počitače a já - esej

Jedná se o esej na téma matematika, počítač a já. V úvodu práce se autor vyznává ke svému dávnému vztahu k matematice. Zamýšlí se nad tím, jak matemat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Počítače/informatika

454x

Historie počítačů

Práce velmi povrchně seznamuje s historií vzniku počítačů od nejstarších dob, až po současnost. V závěru je uvedeno krátké vysvětlení zkratek LAN a WA... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Počítače/informatika

383x

Skenery - technické parametry a dělení

Práce představuje externí příslušenství počítače - skener (scanner). V práci jsou popsány jednotlivé parametry a charakteristické znaky tohoto přístro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Počítače/informatika

335x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »