Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie rodiny

Historie rodiny


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou souvislého textu definuje různé typy soužití. Charakterizuje skupinové manželství, matriarchát, i soužití párové. Vysvětluje pojmy jako monogamie, vícepočetné rodiny nebo rodina eligatární. Popisuje i různé druhy rodinné výchovy - autoritativní, trestající, nadměrně pečlivá, nadměrně shovívavá a zdravá demokratická výchova.

Obsah

1.
Skupinového manželství
2.
Matriarchát
3.
Párové soužití
4.
Monogamie
5.
Vícepočetné rodiny
5.1.
Rodina eligatární
5.2.
Autoritativní - trestající
5.3.
Nadměrně pečlivá
5.4.
Nadměrně shovívavá
5.5.
Zdravá demokratická výchova

Úryvek

"Pohled na historii rodiny
V historii lze formu rodiny dělit do částí - manželství skupinové, párové, monogamní, vícepočetné a eligatární.
U skupinového manželství spolu žili muži i ženy ve skupině a existoval volný výběr partnerů. Děti narozené z těchto svazků byly společné, protože nebylo jasné, kdo je otcem jednotlivých dětí. Matky měly k dětem přirozeně blíže a měly také velmi důležité postavení. Vyvinul se matriarchát.
Později se vydělily jednotlivé dvojice a vznikalo párové soužití. Bylo také velmi volné, ale otec už získával větší vliv na své dítě.
Postupně, když dvojice v páru začínala mít nějaký majetek, který vznikl chovem dobytka a oddělováním polí, rozvojem řemesel a obchodu, vznikala monogamie. Otec byl tedy autoritou, ale bohužel velmi násilnou. Žena měla podřízené postavení, stala se inventářem v domácnosti, bez práv, pouze s povinnostmi. Velmi patrná byla také nadřazenost muže v sexuální sféře. Přesto je však monogamie pokrokovější především v péči o děti. Je to už znak civilizované společnosti, kde oba rodiče mají za své děti odpovědnost.
Dále existují i vícepočetné rodiny, kdy muž má více manželek. Tyto rodiny jsou běžné v zemích Indie, Arábie a Afriky.
Posledním typem rodiny je rodina eligatární. Je to typ rodiny současné, ve které dochází k zrovnoprávnění postavení ženy v rodině, dochází k emancipaci. Matky, ženy se stávají i hlavou, živitelkou rodiny. Toto se odráží i na výchově dětí. Rozeznáváme 4 druhy rodinné výchovy: Autoritativní - trestající- rodiče příliš tvrdě prosazují svou autoritu, chybí akceptace potřeb dítěte. Důsledky pro dítě s sebou přinášejí neustálé vědomí ohrožení. Pocity křivdy a bezradnosti, vyvolává u dětí negativismus, agresi, únik všech druhů od objektivních spol požadavků. Nadměrně pečlivá - silná láska k dítěti a akceptaci jeho potřeb, přehnaná starostlivost způsobuje nedostatek samostatnosti dítěte, nízké požadavky. Dítě vyroste většinou ve velmi sebevědomého člověka, má vysoké ambice a aspirace, ale malou samostatnost. Toto podporuje vznik frustrací. Nadměrně shovívavá - láska k dítěti, akceptace potřeb, nízké požadavky, slabá kontrola, časté odměňování, mnoho volnosti, málo povinností, dítě není zvyklé brát ohled na ostatní členy rodiny."

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: socx0020.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Podoby_rodiny.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse