Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie ruského písma a ortografie - rusky

Historie ruského písma a ortografie - rusky


Kategorie: Nauky o ruském jazyce, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce v bodech představuje vývoj ruské abecedy a písma, včetně reformy, která proběhla v roce 1917. Dále velmi stručně seznamuje s historií ortografie, uvádí nejvýznamnější osobnosti.

Obsah

1.
Příběh grafický
1.1.
Cyrilice
1.2.
Azbuka
1.3.
Charta
1.4.
Graždanka
1.5.
Reforma ruských písmen a pravopisu
2.
Historie ortografie
2.1.
V. K. Trediakovskij
2.2.
Michail Lomonosov
2.3.
J. K. Grot
2.4.
Vyhláška sovětské vlády

Úryvek

"История русской орфографии
История графики
• кирилица
o основа азбуки
o это алфавит, который был составлен в 9 веке в Болгарии
o в 11, 12 и 13 веках приходили книги написаных кирилицей на Русь
o кирилицу было нужно приспособить
o кирилица создана на основе греческого алфавита
• азбука
o русский алфавит
o название по древнему названию славянских букв аз (а) а буки (б) (алфавит по названию первых греческих букв алфа а вита)
• устав
o этим были написаны древнейшие славяно-русские рукописы
o черты: прямое, чёткое и тщательное написание букв
o полуустав – отличается меньшей прямизной и правильностю букв и применением сокращений слов
• гражданка
o 18 век, реформы Петра Первого
o устранено шесть букв, перестали обозначаться ударения, сокращаться хорошо известные слова при помощи особых различительных знаков – титл (ед. ч. титло)
• реформа русского письма и правописания
o декреты Советского правительства (23. 12. 1917 и 10. 10. 1918)
o устранены буквы ять, десятеричное и, фита, ижица и были заменены буквами е, и, ф, и
o тоже отменено написание ъ в конце слов после твёрдого согласног"

Poznámka

Text je barevně rozčleněn. Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4de5dc9f25ee7.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Historie_ruskeho_pisma_ortografie.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse