Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Humanitní cizojazyčné práce

Referáty humanitní cizojazyčné práce

Název Goodness Staženo

Motivační dopis - německy

Jedná se o vzor motivačního dopisu, který zasílá uchazeč společně s životopisem při žádosti o zaměstnání. Je formulován obecně, není určen pro konkrét... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence, Řízení lidských zdrojů, Humanitní cizojazyčné práce

2419x

Popis kamarádky - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní cizojazyčné práce

1744x

Telefonický pohovor - německy

Jedná se o záznam telefonického rozhovoru žadatele o místo sekretářky se zástupcem fiktivní firmy. Žadatel se představuje, ptá se na pracovní povinnos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Humanitní cizojazyčné práce

898x

Školský vzdělávací systém - německy

Stručná práce porovnává školský systém v Německu a v České republice. Sleduje jednotlivé stupně vzdělávání od předškolního až po střední školu. V závě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

826x

Multikulturální výchova jako prevence intolerance a rasismu - slovensky

Práce charakterizuje rasismus a intoleranci, popisuje jejich projevy a cílové skupiny. V závěru se autor pokouší navrhnout způsoby, jakými se dá proti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

652x

Kriminalistické hypotézy - slovensky

Práce se snaží jednoznačně potvrdit, nebo vyvrátit, osm základních hypotéz kriminalistiky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní cizojazyčné práce, Základy společenských věd

534x

Ostromirovo evangelium - rusky

Práce v krátkosti pojednává o Ostromirově evangeliu, staroruské písemné památce z let 1056 - 1057. Velice stručně tento rukopis charakterizuje a uvádí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

388x

Fotbal - historie a pravidla anglicky

Text velmi stručně informuje o fotbalu. Popisuje pravidla a obsah hry, včetně složení týmu. Seznamuje s historií tohoto sportu ve světě. Zvláštní pozo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti, Humanitní cizojazyčné práce

330x

Motivační dopis - německy

Jedná se o vzor motivačního dopisu v německém jazyce, který žadatel zasílá spolu s životopisem při žádosti o práci úředníka v oblasti exportu. Nejdřív... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence, Řízení lidských zdrojů, Humanitní cizojazyčné práce

300x

Krátké úvahy - francouzsky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Humanitní cizojazyčné práce

299x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [24]