Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Humanitní cizojazyčné práce

Referáty humanitní cizojazyčné práce

Název Goodness Staženo

Motivační dopis - německy

Jedná se o vzor motivačního dopisu, který zasílá uchazeč společně s životopisem při žádosti o zaměstnání. Je formulován obecně, není určen pro konkrét... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence, Řízení lidských zdrojů, Humanitní cizojazyčné práce

1884x

Popis kamarádky - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní cizojazyčné práce

1193x

Telefonický pohovor - německy

Jedná se o záznam telefonického rozhovoru žadatele o místo sekretářky se zástupcem fiktivní firmy. Žadatel se představuje, ptá se na pracovní povinnos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Humanitní cizojazyčné práce

720x

Multikulturální výchova jako prevence intolerance a rasismu - slovensky

Práce charakterizuje rasismus a intoleranci, popisuje jejich projevy a cílové skupiny. V závěru se autor pokouší navrhnout způsoby, jakými se dá proti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

573x

Kriminalistické hypotézy - slovensky

Práce se snaží jednoznačně potvrdit, nebo vyvrátit, osm základních hypotéz kriminalistiky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní cizojazyčné práce, Základy společenských věd

458x

Školský vzdělávací systém - německy

Stručná práce porovnává školský systém v Německu a v České republice. Sleduje jednotlivé stupně vzdělávání od předškolního až po střední školu. V závě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

429x

Jean Jacques Rousseau a jeho koncepce výchovy - slovensky

Tato práce nejdříve charakterizuje dobu, ve které psal svá díla francouzský filozof Jean Jacques Rousseau, osvícenství. Uvádí životopis tohoto významn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

269x

Krátké úvahy - francouzsky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Humanitní cizojazyčné práce

245x

Zahraniční politika Výmarské rebubliky - německy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Humanitní cizojazyčné práce

240x

Explicitační rozhovor - slovensky

Práce definuje explicitační rozhovor tak, jak jej chápal Pierre Vermersch. Zabývá se technikami a postupy vedení tohoto rozhovoru.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie, Ekonomické cizojazyčné práce, Humanitní cizojazyčné práce

211x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [24]