Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie vývojové psychologie

Historie vývojové psychologie


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je stručným popisem historického vývoje vývojové psychologie, která se zaměřuje hlavně na výčet nejvýznamnějších psychologů. text je možnou použít i jako vypracovanou otázku ke zkoušce z vývojové psychologie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Osobnosti
a) J. A. Komenský
b) J. Lock
c) J. J. Rousseau
d) Ch. Darwin
e) W. Preyer
f) G.S. Hall
g) F. Galton
h) J. Baldwin
i) W. Stern
j) A. Gesell
k) E. Claparede
l) J. Piaget
m) A. Binet, T. Simon
n) E. Erikson
o) V Příhoda
3.
Literatura

Úryvek

"G.S. Hall – založil v Baltimore psychologickou laboratoř. Sám však experimentálně nepracoval. Měl však značný vliv na organizace psychologie jako vědy a také na veřejné mínění. Rozvinul teorii rekapitulace – dětské hry se interpretují jako přežívání loveckých instinktů lidí prvobytně pospolné společnosti a indiánské hry dospívajících jako reprodukce života indiánských plemen. Všechny tyto projevy je třeba v individuálním vývoji dítěte tolerovat, neboť jsou zákonitým důsledkem rekapitulace dřívějších stádií lidstavy.
- bývá označován jako otec adolescente. Vyplývá to z popularity, kterou získal vydáním knihy „Mládí“ (1904). Ráce se opírala o výzkumné výsledky získané dotazníkovou metodou.
- v závěru svého života napsal knihu „Stáří, poslední polovina života“
- vytvořil základnu pro vznik pedologie.

F. Galton – zkoumání individuálních rozdílů. Založil v Londýně psychodiagnostickou laboratoř, ve které se vyšetřovalo pomoci baterie testů. Dospěl k názoru, že psychické vlastnosti mohou být přenášeny dědičně.Zkoumal předky, sourozence, potomstvo 415 slavných učenců, umělců, velitelů..Pro metodické nedostatky pak začal zkoumat otázky dědičnosti na dvojčatech. Došel k tvrzení, že rozumové nadání má normální rozložení a že výskyt nadání a idiocie je určen týmiž přírodními zákony."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48159f9857445.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Historie_vyvojove_psychologie.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse