Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hlavní problémy ekologické politiky ČR před vstupem do EU

Hlavní problémy ekologické politiky ČR před vstupem do EU


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje informace o přínosech EU pro ČR, jednání o vstupu, a přípravě na něj. Teprve poslední část je věnována kapitole životního prostředí, a jejím největším problémům (znečištění ovzduší a vod). Ekologická část shrnuje pouze autorčiny názory na danou problematiku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Význam EU pro ČR
3.
Jednání o vstupu
4.
Příprava ČR na vstup do EU
4.1
Politická
4.2
Hospodářská
4.3
Ostatní závazky
5.
Životní prostředí vzhledem k EU
6.
Závěr

Úryvek

“Příprava ČR na vstup do EU

Evropská unie stanovila pro země střední a východní Evropy - tedy i pro ČR - základní požadavky pro přijetí do EU. “K přistoupení dojde, jakmile bude daná země schopna převzít závazky vyplývající z členství a zároveň bude schopna splňovat hospodářské a politické podmínky.” Tyto požadavky jsou označovány jako tzv. Kodaňská kritéria:

1. Politická:
-stabilita institucí zajišťujících demokracii,
-právní stát,
-dodržování lidských práv a práv menšin,
2. Hospodářská:
-existence fungujícího tržního hospodářství,
-schopnost vyrovnat se s konkurenčními tlaky a tržními procesy uvnitř Unie,
3. Ostatní závazky:
-schopnost brát na sebe závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie.

Nejde o detailní seznam hospodářských ukazatelů nebo jednoznačných požadavků na fungování politického systému a institucí.

Životní prostředí vzhledem k EU

Životní prostředí v ČR podle mě hodně zaostává za EU a myslím si, že stát by měl více investovat do ekologie. Množství znečišťujících látek v ovzduší kleslo v Česku za posledních deset let o více než polovinu. Přesto zůstávají emise oxidů síry a dusíku jedny z nejvyšších. Podle studie zhruba 23 procent české populace dýchá vzduch, který nesplňuje normy ve více než jednom parametru. Je třeba omezit dotované ceny energie a orientovat se na obnovitelné zdroje energie. Pozitivně bych hodnotila objem peněz vydávaných na životní prostředí. Větší část těchto peněz však pochází ze soukromého sektoru a podpora ze strany státu zůstává relativně malá."

Poznámka

Práce pojednává o problematice jak byla vnímána ještě před vstupem do EU. Jen malá část se věnuje ekologii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_eux0001.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Hl_probl_ekol_politiky_CR.rtf (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse