Referáty evropská unie

Název Goodness Staženo

Malé a střední podnikání

Práce přibližuje podmínky pro malé, a střední podnikání v EU, a programy, které je podporují. Druhá část pak seznamuje se spoluprací ČR a EU v této sf... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

800x

Harmonizace českého právního řádu s EU

Práce se zabývá harmonizací českého právního řádu s právním řádem Evropské unie jako jednou z podmínek vstupu ČR do EU. Popisuje problémy a rizika spo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie


396x

Nezaměstnanost a EU

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

395x

Reforma veřejné správy

Práce se zabývá problematikou implementace reformy veřejné správy v České republice z hlediska zřizování vyšších územních správních celků (VÚSC). Prvn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

342x

Zavádění jednotné měny EURO

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

322x

Strukturální fondy EU

Regionální politika - zaměření, sledování určitých činností. Čerpání z fondů - podmínky, rozvojový plán, schválení. Cíle - prosazování rozvoje a přizp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

284x

Vývoj evropské integrace.

Seminární práce z oblasti veřejné správy popisující průběh evropské integrace ve 20. století, ale zohledňující i historické návrhy a pokusy na společe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

259x

Evropská unie

Obecné informace o Evropské unii. Historie Evropské unie - Evropské společenství uhlí a oceli – 50. léta, Evropské hospodářské společenství a Euratom ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

256x

Světová ekonomika: Maastrichtská smlouva

Práce se zabývá Maastrichtskou smlouvou. Ta je rozdělena na dva dokumenty. První z nich se zaobírá založením Evropské unie, druhý Evropským společenst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

246x

Směry vývoje životního prostředí v EU

Práce v bodech charakterizuje Akční programy pro environmentální politiku Evropské unie, jejich časovou posloupnost a náplň. Věnuje se Amsterdamské sm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

238x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [20]