Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnocení mapy Ondavské vrchoviny

Hodnocení mapy Ondavské vrchoviny


Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této krátké práce je zhodnocení mapy Ondavské vrchoviny – Bardějova. Autorka komentuje celkové zpracování mapy, popisuje významné obsažené prvky, snadnost orientace a posuzuje využití předmětné mapy pro praxi.

Obsah

1.
Obecný popis mapy
2.
Titulní strana
3.
Zadní strana
4.
Obsah mapy
5.
Orientace v mapě
6.
Aktuálnost mapy
7.
Celkové závěrečné zhodnocení

Úryvek

"HODNOCENÍ MAPY

Dostala jsem zadanou mapu Slovenské republiky, konkrétně oblast Ondavská vrchovina – Bardějov. Je to mapa turistická v měřítku 1:50.000. Zpracoval ji Vojenský kartografický ústav (VKÚ), š. p., Harmanec v edici turistických map 1:50.000 a byla vydána v březnu 1995. Její cena se pohybuje v rozmezí 61 – 65 Kč.
Na titulní straně je v bílé barvě vyveden přiměřeně velký titul Ondavská vrchovina – Bardějov, pod kterým je ve stejné barvě i měřítko. Následuje malá mapka informující o kladu listu, logo VKÚ a zpráva o účelu mapy (turistická mapa) kromě mateřského jazyka ještě v angličtině, němčině, maďarštině a polštině. Tato strana rovněž oznamuje, že se jedná o první vydání mapy. V pravém horním rohu mapového pole je umístěna mapka celé Slovenské republiky. V levém horním okraji zadní strany mapy se nacházejí informace o dalších vydáních z edice turistických map pro Slovenskou republiku. Legenda se nalézá ve spodní části a stejně jako zpráva o účelu mapy je vyvedena v pěti jazycích. J velmi podrobná a poměrně přehledná. Měřítko 1:50.000 je vyvedeno v číselné, grafické i slovní podobě. Dále se zde nalézá část, která podává informace o předmětném kartografickém ústavu a jeho dalších dílech. Je zde uvedena i adresa VKÚ, na kterou je možné zasílat případné objednávky. Je potěšující, že zde lze nalézt rovněž podrobné informace o turistických stezkách s uvedením druhu značení – pásové, tvarové a významové, plus jejich rozlišení a doplňkové informační prvky. Také se zde dozvíme, že tento systém značení turistických chodníků je společný pro Českou i Slovenskou republiku. Ochránce přírody určitě potěší i kategorie Chráněných krajinných oblastí (CHKO) a přírodních objektů a zásady jejich ochrany, uvedené v Turistickém vlastivědném popisu. Ve spodní části mapy se také nalézá edice map měst VKÚ Harmanec s uvedením let, kdy byly jednotlivé mapy vydány.
Co se obsahu mapy týče, objekty nejsou příliš nahuštěny. Vrstevnice jsou znázorněny klasickou hnědou barvou, řeky modře a bažiny a slatiny zeleně (tmavší než zalesněné plochy). Dálnice se zde nevyskytují, ačkoliv jsou uvedeny v legendě, hlavní komunikace jsou vyznačeny šedou dvojitou linií na žlutém podkladu s uvedením třídy. Ostatní cesty se liší pouze bílým podkladem, ty lesní jsou pak znázorněny jednoduchou, místy přerušovanou šedou linií. Hranice Slovenské republiky je vyznačena silnou, ale nepříliš výraznou růžovou linií. Názvy měst jsou vyvedené výraznými černými písmeny, největším a nejvýraznějším nápisem je nápis Ondavské vrchy, táhnoucí se přes celé mapové pole.
Díky rovnoměrnému rozložení objektů je mapa dobře čitelná a dá se v ní dobře orientovat. Turistické stezky, vyvedené ve čtyřech výrazných barvách (červená, modrá, zelená a žlutá) zaujmou na první pohled a nenechají nikoho pochybovat o účelu této mapy. Významná centra, která by si turisté neměli nechat ujít, jsou umístěna ve žlutém rámečku nebo alespoň podtržena žlutou linií. Dobrou orientaci umožňuje hlavně souřadnicová zeměpisná síť, která se skládá ze čtverců o rozměrech 2x2 cm a je vyvedená v modré barvě.
Aktuálnost mapy jsem bohužel nemohla posoudit, protože jsem neměla k dispozici mapu novější, ale vzhledem k tomu, že je pouze čtyři roky stará a její tématika není v čase příliš proměnlivá, usuzuji, že ji lze považovat za poměrně aktuální. Mapa je vytištěna na poměrně kvalitním navoskovaném papíru formátu zhruba A2, který je odolnější vůči poškození při častém používání. Jedná se o mapu topografickou, Gauss-Kriegerovo zobrazení. Mapa se prodává v praktickém pouzdře, které ji chrání před poškozením."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e3bf4ef3813d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Hodnoceni_mapy_Ondavske_vrch.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse