Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnocení personálu v podmínkách SeGA a.s.

Hodnocení personálu v podmínkách SeGA a.s.


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá hodnocením pracovníků v podmínkách společnosti SeGA a.s. Nejdříve jsou uvedena obecná východiska pro hodnocení, poté je popsán průběh hodnocení ve společnosti SeGA. Práce si dále všímá přípravy hodnotitele, i motivace hodnoceného. Seznamuje s listem hodnocení, tedy strukturou ročního hodnocení personálu. Věnuje se odpovědnosti za plnění ročního hodnocení, i analýze výsledků ročního hodnocení personálu.

Obsah

1.
Úvod - obecná východiska pro hodnocení
2.
Hodnocení personálu v podmínkách SeGA a.s.
2.1.
Průběh hodnocení
2.2.
Hodnotitel a jeho příprava
2.3.Hodnocený a jeho motivace
2.4.
Struktura ročního hodnocení personálu (List hodnocení)
3.
Odpovědnost za plnění závěrů ročního hodnocení
4.
Analýza výsledků ročního hodnocení personálu
5.Závěr

Úryvek

". Hodnocení personálu V podmínkách SeGA a.s.

Základním vnitrofiremním dokumentem pro hodnocení personálu ve společnosti SeGA a.s. je Organizačně řídicí norma o ročním hodnocení personálu. Tato norma stanovuje pravidla pro hodnocení personálu SeGA a.s..

Hodnocení personálu ve společnosti si klade důraz na tyto hlavní cíle :
• podpora rozvoje odborných a osobnostních způsobilostí zaměstnanců v souladu se souhrnnou strategií SeGA a.s. a s celofiremně přijatými zásadami firemní kultury – základním předpokladem úspěšnosti systému řízení a práce jsou především v praxi uplatňované základní firemní hodnoty – profesionalita, důvěryhodnost a stabilita, které musí vést ke společnému cíli, kterým je spokojený zákazník,
• podpora liniových manažerů při vedení spolupracovníků a formování pracovních týmů k vyšší výkonnosti, efektivnosti a kvalitě práce.

Hodnocení personálu umožňuje provést osobně s každým hodnoceným zhodnocení uplynulého období. Je nástrojem pro získání informací o očekáváních a potřebách členů jednotlivých pracovních týmů. Dále je impulsem pro plánování a provedení změn pracovního zařazení hodnoceného a v neposlední řadě poskytuje informace pro změnu podmínek odměňování v rámci daných pravidel společnosti. Umožňuje stanovit a průběžně kontrolovat průběh pracovního a kariérového rozvoje.

2.1. Průběh hodnocení
Hodnocení personálu je v podmínkách SeGA a.s. koordinovaný proces, který je realizovaný postupně od vyšších pozic k nižším.
Tento proces má tyto hlavní etapy :
• vydání příkazu GŘ k zabezpečení hodnocení personálu v příslušném roce;
• příprava hodnotitelů;
• příprava hodnocených;
• hodnotící rozhovory;
• analýza výsledků hodnotících rozhovorů;
• plnění závěrů hodnocení.

Hodnotitel je vždy přímý nadřízený zaměstnance. Pokud zaměstnanec v průběhu uplynulého ročního období pracoval i pod vedením jiných vedoucích, hodnotí jej nadřízený, pod jehož vedením pracuje zaměstnanec v době hodnocení, po konzultaci s předchozím nadřízeným zaměstnance.

Hodnocený je každý zaměstnanec SeGA a.s..
Výjimku představují zaměstnanci ve zkušební době, u kterých probíhá proces adaptace nahrazující výše popsané hodnocení.

Pro účely hodnocení se personál společnosti člení na pěti skupin :
• manažeři ( pozice vrcholového, středního a základního managementu )
• samostatný odborný personál
• mistři
• základní administrativní a technický personál
• dělnický personál."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 8 stran. Práce obsahuje grafiku.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z nepřiznaných zdrojů: http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=2838; http://www.vema.cz/ftproot/pub/Dokumenty/hodnoceni_
zamestnancu.pdf.; http://www.edux.cz/aktuality.php?id=141.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18947
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse