Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnocení práce manažerských nástrojů

Hodnocení práce manažerských nástrojů

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje změny v podnikání, managementu a řízení lidských zdrojů na přelomu tisíciletí. Vyjmenovává nástroje personálního managementu a podrobně se věnuje auditu personálních činností, personálnímu controllingu a benchmarkingu, outsourcingu personální práce a odměňování a řízení výkonnosti. V závěru srovnává autorka praxi českých a zahraničních firem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Manažerské nástroje personálního managementu
3.
Audit personálních činností
4.
Personální controlling
5.
Personální benchmarking
6.
Outsourcing personální práce
7.
Odměňování a řízení výkonnosti
8.
Závěr

Úryvek

"V. PERSONÁLNÍ BENCHMARKING

Personální benchmarking můžeme považovat za jeden z hlavních způsobů k získávání informací o výkonu a jeho porovnáním dosáhnout vlastního zlepšení. Může být prováděn ve třech úrovních, a to:
- jsou porovnávány organizační složky v jedné organizaci
- je prováděn ve více organizacích se zaměřením na předem stanovené oblasti
- je prováděno porovnávání v obecné rovině mezi více společnostmi

Jako důležitý se ukázal faktor srovnání míry absence pracovníků a rentability společnosti, kdy bylo výzkumem zjištěno, že průměr absence 5 dnů na pracovníka a rok znamená o 60% výší rentabilitu než u absence 10 dnů. Pro srovnání čeští účastníci tohoto výzkumu vykázali průměrnou absenci 14,4 dnů. S výkonem a tudíž i s ziskovostí společnosti souvisí i personální strategie. Její písemné vypracování zvyšuje celkový výkon až o 35%. Má to i pozitivní vliv na snižování absence, lepší efektivitu odměňování a kvalitu systému řízení.
Sledování spokojenosti pracovníků má celosvětově vrůstající tendenci. Praxe jednoznačně ukazuje, že spokojenost zaměstnanců má vliv na výkon organizace.


VI. OUTSOURCING PERSONÁLNÍ PRÁCE

Outsourcing představuje smluvní vztah, kterým firma předává realizaci a odpovědnost za část její aktivity, které nepatří mezi její hlavní předměty činnosti třetímu subjektu.Hlavním důvodem je ekonomická stránka těchto aktivit, hlavně z hlediska nákladů a výnosů a v poslední době za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb, a to mimo jiné i na základě konkurence v této oblasti. Použití outsourcingu dává zároveň větší možnost se zaměřit na vlastní činnost podniku.Ten, kdo přebírá outsourcing vlastně přebírá, provozuje a řídí veškeré potřebné zdroje.
Použití outsourcingu má základ v strategickém managementu a ekonomické teorii. V rámci ekonomické teorie jsou brány v úvahu hlavně transakční náklady, což jsou vlastně náklady spojené s realizací transakce, náklady realizace rozhodnutí. Jsou to náklady sledování, kontrolování a řízení transakcí, které nemají charakter placené ceny a tvoří pouze jednu složku celkových nákladů.
Při outsourcingu vzniká dlouhodobý vztah mezi poskytovatelem a odběratelem outsourcingu.V tomto vztahu si oba subjekty vyměňují zdroje a jeho kvalita a dynamika celý tento vztah významně utváří.
Mezi hlavní ukazatele pro použití outsourcingu patří ekonomické důvody. I když v poslední době převažuje názor, že je to pro firmu nákladnější než provozování služeb ve vlastní režii je třeba vzít v úvahu další aspekty jako jsou náklady na výběr, testování a zavádění nových technologií včetně likvidace starých, organizační náklady (školení, pojištění, atd.) a riziko při technických problémech.
Rovněž personální důvody pro zavádění outsourcingu nejsou zanedbatelné. Dodavatelé disponují dostatkem kvalifikovaných pracovníků, nedochází k problémům z důvodů nemocí a tím k výpadku zaměstnanců. Firma poskytující outsourcing zajišťuje profesní růst svých zaměstnanců, kteří mají znalosti nejnovějších technologií a odpovídající zkušenosti s jejich zaváděním.
V neposlední řadě je třeba zmínit i administrativní výhody mezi, které patří převedení administrativních procesů na poskytovatele.

Zavádění outsourcingu má i své nevýhody. Jako základní zde můžeme zmínit:

- při potřebě změny nebo úpravy ve smlouvě může docházet k problémům
- problémy v případě potřeby předčasného ukončení smlouvy
- poskytnutí a přístup dodavatele k důležitým firemním informacím..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6855
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse