Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnocení pracovníků krajského úřadu

Hodnocení pracovníků krajského úřadu


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá hodnocením pracovníků na krajském úřadě. V úvodu autor vysvětluje důležitost řízení lidských zdrojů, s čímž souvisí další důležitá personální činnost, hodnocení. Jsou zde představeny formy hodnocení, kritéria a jeho metody. Na konkrétním příkladu je vysvětlen hodnotící systém pracovníků na vybraném krajském úřadě. Následuje hodnotící rozhovor, který má vést k získání komplexního pohledu na výkon pracovníka. V závěru autor obhajuje svůj názor na zavedení systému hodnocení pracovníků na pracoviště, který by měl zlepšit pracovní vztahy a zpřehlednit způsob odměňování.

Obsah

1.
Lidské zdroje
2.
Využití hodnocení
3.
Formy hodnocení
3.1
Neformální
3.2
Formální
4.
Kritéria hodnocení
4.1
Vybraná kritéria hodnocení řadových zaměstnanců
4.2
Vybraná kritéria hodnocení vedoucích zaměstnanců
5.
Metody hodnocení
6.
Příklad hodnotícího systému
7.
Hodnotící rozhovor
8.
Závěr
9.
Literatura

Úryvek

"Formy hodnocení
Lze rozlišit dvě formy hodnocení pracovníků – neformální, tj. průběžné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným během vykonávání práce. Má příležitostnou povahu, je součástí každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, jde o součást průběžné kontroly plnění pracovních úkolů a pracovního chování. Nebývá zpravidla zaznamenáváno a jen výjimečně bývá příčinou nějakého personálního rozhodnutí.
Ve vybraném krajském úřadě až do podzimu r. 2009 probíhala pouze tato forma hodnocení pracovníků. Nadřízený neměl žádné vodítko či metodický pokyn pro hodnocení svých podřízených, hodnocení probíhalo spontánně, především v té negativní podobě, kdy nadřízený poukázal na pochybení pracovníka. Pochvala pracovníka či ocenění jeho iniciativy, výkonu, zlepšení přicházela obvykle pouze tam, kde vztah nadřízený x podřízený byl méně formální a vycházel z vlastností a rozpoložení nadřízeného spíše než jako výsledek hodnotící činnosti nadřízeného jako manažera. Do hodnocení se tedy velmi snadno dostávaly prvky subjektivního pohledu na pracovníka, nadřízený nevedl žádné pravidelné záznamy o hodnocení, pracovník mohl pouze neformálně poukazovat na nespokojenost, velké či malé pracovní vytížení, potřebu lepších pracovních podmínek, požadavků na zkvalitnění práce, potřeby dalšího vzdělání apod. To se samozřejmě odráželo ve velmi nepřehledném systému odměňování, kdy nebyla stanovena obecně platná pravidla pro odměňování, odměňování bylo zpravidla plošné, nevyjadřující skutečný stav kvality práce, schopností, snahy a dalších stránek pracovníků. Pro přidělení odměny pracovníkovi nadřízený pouze sepsal krátkou zprávu (metoda volného popisu, kdy výsledné hodnocení bývá do určité míry subjektivní, je závislé na vyjadřovacích schopnostech hodnotitele, je ovlivňováno osobním vztahem k hodnocenému apod., což v důsledcích neumožňuje objektivní srovnání hodnocení různých hodnotitelů) o tom, za jakou „práci navíc“ (míněno nad rámec běžných pracovních povinností) je tato odměna stanovena. Je nasnadě, že tento akt byl pouze formální. Dále neprobíhala zpětná vazba požadavků na vzdělávání pracovníků pro personální oddělení, motivaci pracovníků nebyla věnována odpovídající pozornost. Na podzim 2009 byla zařazena i druhá forma hodnocení – formální.
Formální hodnocení je komplexnějším zkoumáním pracovního výkonu, mívá racionálnější a standardizovanou povahu. Je prováděno v pravidelných intervalech a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Zpracovává se z něj dokument, zakládaný do osobních materiálů pracovníka, který slouží jako podklad pro další personální činnosti týkající se jednotlivce nebo skupin pracovníků. Během formálního hodnocení by se měl nadřízený zaměřit na přezkoumání pracovního výkonu za uplynulé období, ale mít stále na zřeteli budoucnost. Za zvláštní případ formálního hodnocení je pokládáno tzv. příležitostné hodnocení. Impulzem k hodnocení je okamžitá potřeba zpracování pracovního posudku při ukončování pracovního poměru. K těmto případům dochází pouze tehdy, nejsou-li k dispozici dostatečně aktuální výsledky běžného periodického hodnocení, případně došlo-li od posledního hodnocení u konkrétního pracovníka k významným změnám v pracovním výkonu (Koubek, 2007)."

Poznámka

Práce obsahuje poznámky pod čarou, které jsou součástí textu. Jsou zde i tabulky. Čistého textu je cca 8 stran.
Práce má kompilační charakter a mimo uvedených a citovaných zdrojů obsahuje ještě další neoznačené citace z těchto zdrojů:

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:CJbo0gVz6rAJ:is.muni.cz/th/
137015/esf_b/Bakalarska_prace_hodnoceni_pracovniku_ve_vybrane_
organizaci_verejne_spravy.pdf+M%C3%A1-li+hodnot%C3%ADc%C3%AD+rozhovor+plnit+roli+participativn%C3%ADho+rozhovoru,+s+v%C3%BDhledem+na+zlep%C5%A1en%C3%AD+budouc%C3%ADho+v%
C3%BDkonu,+m%C4%9Bl+by+mana%C5%BEer+dodr%C5%BEovat+tyto+z%C3%A1sady&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESh8nD2FhumCL6CTPJFLRKwxxw
DRLoh9GQPXTOppJzNejGDjXGB__uCS3kOAyjUT3voKfhv-maYIvDfzEwHwfK4ogQgs7U3MNoRTurgz
GpeAN5DucJb0hFYGnvbFi-VxyuriTC7B&sig=AHIEtbRc
UwwsA4zgXxZRCC3QQzL24mugpA,

www.is.muni.cz/th/109558/ff_m/Klara_Klepacova_DP.txt,

https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download=2567.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19433
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse