Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnocení toku Babický potok

Hodnocení toku Babický potok

Kategorie: Biologie, Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce uvádí obecné údaje o toku Babického potoka a podává popis jeho parametrů a jednotlivých úseků. Po seznámení s lokalizací, geologií či klimatem území jsou shrnuty informace o toku a provedeny výpočty jeho parametrů. Druhá polovina práce pak charakterizuje úseky potoka z hlediska délky, odvodnění, vegetace či kvality vody.

Obsah

1.
Obecné údaje o toku
1.1.
Lokalizace
1.2.
Geomorfologie
1.3.
Geologie
1.4.
Pedologie
1.5.
Klima
1.6.
Vegetace
1.7.
Fauna
2.
Popis povodí
2.1.
Všeobecné informace
2.2.
Výpočty
2.3.
Metodika hodnocení
2.4.
Popis jednotlivých úseků toku

Úryvek

"1. Obecné údaje o toku

1.1 Lokalizace
Babický potok se nachází přibližně 15 km západně od ČB a protéká obcemi Horní Chrášťany, Dolní Chrášťany a Strýčice. Potok pramení nedaleko obce Horní Chrášťany v Blanském lese pod kopci zvanými Vysoká Běta a Chrášťanský vrch. Pramení za obcí Strýčice do jednoho z našich největších rybníků, do rybníka Dehtář. Rybník je sedmý největší v Jihočeském kraji a desátý v celé České republice.

1.2 Geomorfologie
Babický potok je součástí Českobudějovické pánve. Jedná se o téměř 70 km dlouhý tektonický příkop protažený ve směru severozápad - jihovýchod a široký maximálně 10 - 12 km. Její reliéf je převážně plochý či mírně zvlněný v nadmořské výšce nejčastěji 380 - 410 m, na okrajích je uzavřená poměrně výraznými zlomovými svahy. Geomorfologicky babický potok pramení v Prachatické vrchovině v oblasti Blanského lesa.

1.3 Geologie
Povrch Českobudějovické pánve je tvořen převážně svrchnokřídovými a třetihorními souvrstvími. Podloží je krystalickými horninami moldanubika, které vystupují na povrch u severozápadních okrajů pánve. Pro pánev jsou typické rozsáhlé akumulační tvary - nánosy štěrkopísků, sprašové hlíny a široké aluviální nivy. Blanský les je tvořen granulovitým masivem.
V převážné časti tohoto toku se vyskytují naleziště vltavínů.

1.4. Pedologie
Oblast Jihočeských pánví se vyznačuje četnými přechody mezi písky a jíly. Třetihorní sedimenty zde mají mnohem menší rozlohu než sedimenty křídové.

1.5. Klima
Klima Jižních Čech je přechodného středoevropského typu, v němž se střídavě uplatňují vlivy oceánu na západě a vlivy pevniny na východě, takže počasí má proměnlivý průběh. Většina území Jižních Čech patří do mírně teplé a mírně vlhké nebo vlhké oblasti, která v nadmořských výškách kolem 750 m přechází v mírně chladnou oblast. Nejteplejším měsícem bývá červenec, kdy průměrná teplota dosahuje 17 - 18 °C v pánevních oblastech, v nejvyšších polohách nad 900 m klesá pod 14 °C. Dnů, kdy teplota vystoupí nad 25 °C, mají nejvíce pánevní oblasti, v průměru jich bývá 40 až 50 v roce. Maximální teploty téměř každoročně překračují v nižších polohách 30 °C, výjimečně i 35 °C.

1.6. Vegetace
Vegetace přirozená, hydrofilní, hydrofilní až mezofilní – LO – mokřadní a pobřežní křoviny a lesy. Ve stromovém patře převažuje vrba bílá (Salix alba)v různém stáří, dub letní (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), habr obecný (Carpinus betulus). V keřovém patře se nacházela vrba jíva (Salix caprea), líska obecná (Corylus avellana), střemcha hroznovitá (Prunus padus), šeřík obecný (Syringa vulgaris) a bez černý (Sambucus nigra).

1.7. Fauna
V blízkém okolí toku je patrný výskyt spárkaté zvěře (srnec obecný – Capreolus capreolus), černé zvěře (prase divoké – Sus scrofa) a dalších drobných savců (především hlodavců). Ve vodním prostředí pak lze nalézt běžné obojživelníky, ryby a bezobratlé. Z avifauny jsou zde přítomní především vrubozobí (kachna divoká – Anas platyrhynchos)a drobní pěvci."

Poznámka

Součástí práce je mapa a fotografie, rozsah čistého textu činí cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24047
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse