Hodnocení ve škole


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Hodnocení žákova výkonu, zvláště známkou - fce: sdělení žákovi, jakého výkonu dosáhl, sdělení učiteli o výsledcích jeho práce ve třídě, sdělení o výkonu žáka jeho rodičům, motivační funkce: odměna za příznivý výkon a potrestání nedostatečného výkonu, prognostická funkce a udělení určitého oprávnění, charakteristické vlastnosti známek, jejich možné dopady na žáka. Slovní hodnocení - různé možnosti hodnocení žáka. Práce s chybou, fáze práce: detekce chyby (včasné zjištění), identifikace chyby (určení druhu chyby), interpretace chyby (vysvětlení jejího vzniku), korekce chyby.

Poznámka

Příprava na SZZ z pedagogicko-psychologického základu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43e72f3ca87cd.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
hodnoceni.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse