Název Goodness Staženo

České školství

Práce je přípravou na SZZ z pedagogické psychologie základu. Popsán proces změn ve školství na úrovni všech součástí vzdělávacího systému - změny na š... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1334x

Pedagogika volného času

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

615x

Hodnocení ve škole

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

539x

Psychologie a její význam pro učitele

Vypracovaná otázka ke SZZk seznamuje s disciplínou psychologie a objasňuje význam jejích poznatků pro práci učitele. Druhá část popisuje systém pedago... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie


500x

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace a její funkce, čím se liší ped. komunikace od sociální, přístupy ke komunikace ve vyučování z různých hledisek (pedagogické, li... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

411x

Didaktika - otázka k SZZk

Jedná se o vypracovanou otázku ke SZZk na PdF UP. Otázka se věnuje učebnici jako pomůcce, vysvětluje její funkce, strukturální prvky a popisuje formy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

237x

Učitel

Práce je přípravou k SZZ z pedagogicko-psychologického základu. Zabývající se současnými trendy ve vzdělávání učitelů ve světě a v ČR, učitelskou prof... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

183x

Sociální pedagogika - otázky k SZZk slovensky

Jedná se o vypracované státnicové otázky ze sociální pedagogiky dle níže uvedeného soupisu, jejichž součástí je vysvětlení základních pojmů, jako je s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

166x

Specifické poruchy učení

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

132x

Trendy současného školství

Práce je přípravou na SZZ z pedagogicko-psychologického základu. Trendy v současném školství ve světě. Jejich srovnání se současnými inovacemi ve škol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

131x
1  2  3  4  5  6  »