Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnotící pohovor

Hodnotící pohovor

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se věnuje hodnotícímu pohovoru, který může zaměstnavatel vést se zaměstnanci. Autor vysvětluje výběr tématu a zdůvodňuje význam tohoto pohovoru. Následně rozebírá druhy těchto pohovorů. Poté seznamuje s prostředky hodnocení a popisuje samotný průběh pohovoru. Závěr tvoří otázky, které zaměstnavatel zaměstnanci klade nejčastěji.

Obsah

1.
Úvod
2.
Způsoby hodnocení pracovníků
2.1
Formální hodnocení
2.2
Neformální
2.3
Finanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody
2.4
Neformální, morální ocenění
3.
Podklady k hodnotícímu pohovoru
4.
Průběh hodnotícího pohovoru
5.
Obecné otázky k hodnotícímu pohovoru
6.
Konkrétní otázky k hodnotícímu pohovoru

Úryvek

"2. Způsoby hodnocení pracovníků
Hodnocení pracovníků je důležitým motivačním prvkem, jelikož zpětná vazba je pro jakoukoli činnost velmi důležitá. Hlavním cílem hodnocení pracovníků je poskytnout pracovníkovi zpětnou vazbu, poukázat na jeho silné stránky, ocenit různými způsoby úspěchy v práci a motivovat ho nejen k práci na záležitostech, v nichž dosud není úspěšný, ale zejména k jeho dalšímu celkovému rozvoji.
2.1. Formální hodnocení
Formální hodnocení by měl provádět přímý nadřízený pracovník, či prostřednictvím koučovacího rozhovoru ředitel organizace. Formální hodnocení by mělo být vázáno na finanční hodnocení, příp. na získání zaměstnaneckých výhod dle aktuálních možností organizace.
Formální hodnocení by mělo probíhat v pravidelných intervalech, případně dle aktuální potřeby. Měl by o něm být proveden zápis a měly by mu předcházet osobní rozhovory s jednotlivými pracovníky, které mohou být vedeny i neformálně. Písemné hodnocení by mělo obsahovat:
a) zhodnocení jednotlivých složek obsažených v náplni práce
b) spokojenost pracovníka s prostředím, vztahy v týmu a přístup přímého nadřízeného (ne vždy nutné, ale nezbytné při konfliktu v týmu, u nových pracovníků apod., jedná se především zpětnou vazbu zaměstnavateli, nemělo by mít vliv na finanční ohodnocení)
2.2. Neformální
Jak už jsem zmínila, tak zpětná vazba je pro dobrý a efektivní výkon nutná. Proto by měl nadřízený dbát na to, aby co nejčastěji poskytoval svým podřízeným neformální zpětnou vazbu o jejich práci. Takto se může dít např. v osobním rozhovoru, na poradě týmu nebo celé organizace apod. U neformální zpětné vazby je nutno dobře zvážit vhodnost prostředí a situace – např. negativní zpětná vazba by neměla být sdělována před ostatními kolegy, příp. uživateli, zákazníky apod.
2.3. Finanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody
Je logické, že finanční hodnocení a zaměstnanecké výhody jsou vždy závislé na aktuálních možnostech organizace – o těchto by samozřejmě měli být zaměstnanci vždy aktuálně informováni.
Finanční ohodnocení může mít více podob
a) pravidelné měsíční odměny
b) mimořádné odměny
a kritéria pro udělení těchto ohodnocení musí být vždy přesně stanoveny a zaměstnanci s nimi musí být seznámeni.
Zaměstnanecké výhody poskytuje firma či organizace opět dle svých aktuálních možností a příklady těchto mohou být:
• (částečně) flexibilní pracovní doba
• týden dovolené navíc
• tzv. sick day
• možnost využívat internet k soukromým účelům
• možnost volby obsahu dalšího vzdělávání, vč. volby kurzů, vzdělávací a rozvojové programy
• služební telefon
• možnost seberealizace
• příspěvek na stavební spoření
• poradenství (právní, daňové, psychologické aj.)
• kultura pracovního prostředí
• podíl na zisku
• podíl na akciích atd."

Poznámka

Práce je částečně psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21083
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse