Honičky


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje několik návodů na sportovní hry, jejichž základem je honěná. Uvádí nejen různé formy honičky, ale také hru na rybáře, včetně štafety a stínového souboje.

Obsah

1.
Běžná honička
2.
Běh k neznámému cíli
3.
Skoky přes kozy
4.
Minutová honička
5.
Honička dvojic
6.
Hra na rybáře
7.
Chytaná
8.
Honička na jedné noze
9.
Štafeta
10.
Stínový souboj

Úryvek

"1. Honička – podle celkového počtu cvičenců, honí dva až tři cvičenci najednou. Ostatní se mohou pohybovat pouze ve vymezeném území, které nesmí nikdo přešlápnout. Kdo dostane babu vypadává ze hry.

2. Běh k neznámému cíli – Vyznačíme na hřišti dvě rovnoběžné čáry, vzdálené od sebe asi 25 – 30 metrů. Všichni hráči se shromáždí za jednou z nich a na písknutí vyběhnou ke druhé čáře. Jakmile uslyší hvizd píšťalky, obrátí se a běží zpátky ke startu. Rozhodčí může písknout ještě několikrát a pokaždé je to povel : Obraťte se čelem vzad a utíkejte na opačnou stranu. Nikdo z hráčů si není jist, zda bude cílem první nebo druhá čára. Pak se píšťalka odmlčí, a kdo nejdřív přeběhne čáru vepředu, vyhraje.

3. Skoky přes kozy – Hrají stejně početná družstva. Všechna se postaví do zástupů za startovní čárou. Asi 70 metrů od startu je cíl. Na signál rozhodčího vyběhnou ze všech zástupů první, po sedmi krocích se zastaví a udělají středně vysokou kozu. V tom okamžiku vyběhnou druzí, přeskočí roznožkou prvního a po dalších sedmi krocích udělají také kozu. To je startovní znamení pro třetí v zástupech. Tak pokračuje závod dál, dokud se celé družstvo nepřesune od startu za cílovou čáru. Po celou dobu hry zachováváme tato dvě základní pravidla : Kdo přeskočí poslední kozu, udělá sedm kroků a sám se předkloní. Další závodník smí startovat teprve v okamžiku, kdy předcházející běžec zůstane stát v čele svého družstva. Závod pro družstvo končí tehdy, když jeho poslední člen přeběhne cílovou čáru.

4. Minutová honička – Vybraný hráč pronásleduje všechny ve vymezeném území přesně jednu minutu. Každý komu dá babu, si musí sednout. Když uplyne minuta, spočítáme kolik hráčů honič pochytal, výsledek zapíšeme a minutová honička začíná znovu. Tentokrát honí někdo jiný a hrají opět i ti, kteří minule dostali babu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_tvx0004.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Honicky.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse