Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hospodářská politika a dynamika ekonomiky

Hospodářská politika a dynamika ekonomiky


Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ekonomický růst. Ekonomická síla versus ekonomická úroveň. Faktory ekonomického růstu - růst vstupů výrobních faktorů, růst produktivity VF, technický pokrok, ostatní – zvýšení polit. stability, zrušení restrikcí MO, snížení tržních distorzí, zesílená ochrana vlastnictví, atd. Teorie ekonomického růstu – klasická teorie (Smith, Ricardo), keynesiánská teorie (Harrod, Domar), neoklasická teorie růstu (Solíš, Stan), endogenní tempo růstu, teorie trvale udržitelného rozvoje, teorie nulového růstu. Keynesiánská teorie - charakteristika, multiplikačně-akcelerační princip. Neoklasická teorie růstu.

Obsah

1.
Ekonomický růst
2.
Ekonomická síla versus ekonomická úroveň
3.
Faktory ekonomického růstu
4.
Teorie ekonomického růstu
4.1
Klasická teorie (Smith, Ricardo)
4.2
Keynesiánská teorie (Harrod, Domar)
4.3
Neoklasická teorie růstu (Solíš, Stan)
4.4
Endogenní tempo růstu, teorie trvale udržitelného rozvoje, teorie nulového růstu
5.
Keynesiánská teorie
6.
Neoklasická teorie růstu

Úryvek

"Faktory ekon. růstu
- růst vstupů výrobních faktorů – práce, kapitálu, ostatní
- růst produktivity VF
- technický pokrok
- ostatní – zvýšení polit. stability, zrušení restrikcí MO, snížení tržních distorzí, zesílená ochrana vlastnictví, atd.

Teorie ekon. růstu – skripta – str. 32 – 37 (cvičení)
- klasická teorie – Smith, Ricardo, zdroj růstu – pracovní síla (množství, dělba, ZO)
- keynesiánská teorie – Harrod, Domar, rozhodující úloha investic, multiplikačně-akcelerační princip, významná úloha státu, Harr-Dom keynesiánský model – předpoklady: S=I, S=S*Y, I=α * Y*
- neoklasická teorie růstu – Solíš, Stan, rozhodující úloha technického pokroku, akumulace kapitálu, pracovní síly, předpoklad dld konvergence ekonomik
- endogenní tempo růstu – technický pokrok a ekon. růst jsou výsledkem nedokonale konkurenčního prostředí
- teorie trvale udržitelného rozvoje, teorie nulového růstu"

Poznámka

Přednáškový materiál.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44166c06ca702.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
hospodarska_politika_a_dynamika.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse