Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Hospodářská politika státu

Hospodářská politika státuKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin politologie ve zkratce popisují hospodářskou politiku našeho státu. Jaké jsou subjekty hospodářské politiky a následně jaké používá nástroje k uskutečnění cílů hospodářské politiky

Obsah

1.
Definice
2.
Subjekty HP
2.1.
Parlament
2.2.
Vláda
2.3.
ČNB
2.4.
Vliv EU
3.
Cíle HP
4.
Nástroje
4.1.
Právní systém
4.2.
Měnová politika
4.3.
Rozpočtová politika
4.4.
Důchodová a cenová politika
4.5.
Zahraničně cenová politika
5.
Ukazatelé

Úryvek

"HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU
o souhrn nástrojů, cílů, rozhodovacích procesů a opaření státu v jednotlivých oblastech ekonomovické reality
o významně ovlivňována tím, která z politických stran je u moci (levice prosazuje jinou HP, pravice taky jinou)
o neutále se mění – reaguje na vývoj našeho i světového hospodářství
o vývoj hospodářství stát ovlivňuje pomocí:
o přímých nástrojů – příkazy, zákazy, omezení, povolení, sankce
o nepřímých nástrojů – výběr daní, poskytování dotací, vyplácení dávek, nákup a prodej deviz
SUBJEKTY HP:
1. Parlament – zákonodárná moc
• Projednává a schvaluje zákony stanovující pravidla pro fungování společnosti – tyto zákony se ekonomiky týkají přímo (daňové zákony) nebo nepřímo (školský zákon)
• Státní rozpočet má podobu zákona
2. Vláda – moc výkonná
• Vypracovává návrhy zákonů a prosazuje jejich dodržování (pomocí ministerstev)
• V HP státu má hlavní roli – předkládá parlamentu návrh státního rozpočtu
3. ČNB
• Pečuje o cenovou stabilitu, zodpovědná za měnovou politiku – provádí ji, stanovuje cílenou inflaci – snaha o udržení inflace v určitém rozmezí
4. Vliv EU
CÍLE HP (magický čtyřúhelník):
- základním cílem je dosáhnout harmonický a stabilní rozvoj společnosti
- 1. Uspokojivé tempo růstu ekonomiky – podle HDP – 3-5%
- 2. Cenová stabilita – jde především o spotřebitelské ceny, nárůst do 2%
- 3. Plná zaměstnanost – nezaměstnanost nesmí překročit 10%
- 4. HP ve vztahu k zahraničí – vyváženost dovozu a vývozu, podpora exportu, uzavírání mezinárodních smluv
NÁSTROJE:
Právní systém, legislativní proces
- zákony v ČR prochází schválením Parlamentu a vyjadřuje se k nim prezident a senát
- schválené normy jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů a jsou závazné pro občany a všechny, kteří se na území ČR zdržují
- porušení zákona je předmětem řešení, sporné případy řeší soud
Měnová politika (monetární systém)
- základním cílem je udržení stability měny
- jde o snahu ovlivnit množství peněz, aby nedocházelo k velké inflaci
- základní úlohu hraje centrální banka (ČNB)
- k udržení stability měn využívá ČNB tyto nástroje:
o Povinné minimální rezervy
 Každá obchodní banka musí držet určité % z vkladů jako rezervu na účtu ČNB
 Zvýšení rezerv klesá množství peněz a obráceně"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5309083fa911a.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarska_politika_statu.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse