Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek


Kategorie: Ekonomie, Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce v heslech seznamuje s problematikou hospodářského výsledku. Kusé informace jsou doplněny o tom, jak vznikají rezervní fondy a jak se dělí faktory růstu zisku.

Obsah

1.
Hospodářský výsledek
1.1
Bilanční zisk
1.2
Disponibilní zisk
1.3
Druhy hospodářského výsledku
2.
Rezervní fond
3.
Faktory růstu zisku

Úryvek

"Hospodářský výsledek - vzniká porovnání výnosů a nákladů Zisk = výnosy - náklady
Ve finanční podobě: Bilanční zisk –před zdaněním Disponibilní zisk – po zdanění
-HV z provozní činnosti, HV z finanční činnosti, HV z mimořádné činnosti
HV z provozní činnosti + finanční = HV z běžné činnosti
pokud je výsledek kladný hovoříme o zisku, když záporný tak o ztrátě
souhrn nákladů a výnosů nazýváme výkazem zisků a ztrát
z celkového zisku odvádí podnik státu daň z příjmu

Rezervní fond
- vytváří ho podle zákona povinně pouze některé podnikatelské subjekty
- slouží ke krytí ztrát a k úhradě nepředvídaných rizik z podnikání
- nesmí se použít pro běžné platby
- jeho velikost je nejčastěji stanovena procentem ze základního jmění"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Rozsah práce cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e71de119002b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarsky_vysledek.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse