Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hotel Zlatá klec - podnikatelský záměr

Hotel Zlatá klec - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je provést analýzu trhu hotelových zařízení v Praze, a výsledky využít pro zkvalitnění a rozšíření služeb hotelu Zlatá klec. Na základě této analýzy je proveden návrh na zavedení dodatečných služeb za účelem zvýšení konkurenceschopnosti hotelu. Tento projekt je vypracován pro externí účely, jakožto podklad pro rozhodování o poskytnutí úvěru od finančního institutu.

Obsah

1.
Cíl projektu
2.
Charakteristika hotelu
2.1
Název a adresa
2.2
Umístění podniku, služby
3.
Management a pracovníci
4.
Organizační struktura v hotelu
5.
Analýza podstatného okolí podniku
5.1
Analýza trhu
5.2
Obchodní jméno, propagace
5.3
Analýza hybných sil v odvětví
6.
Analýza silných a slabých stránek
7.
Návrh dalšího rozvoje hotelu
7.1
Formulace cílů
7.2
Odhad investičních nákladů
7.3
Etapy uskutečňovaného záměru
8.
Finanční studie
8.1
Marketingový a organizační plán
8.2
Odhad provozních nákladů
8.3
Předpokládané cenové sazby a tržby
8.4
Rozpočet na prvních 6 let
9.
Nezávislé hodnocení podnikatelského plánu

Úryvek

"6.0 Analýza podstatného okolí podniku
6.1 Analýza trhu

Hotel Zlatá klec se řadí mezi nové *** hotely rodinného typu. Konkurence je v Praze velice silná a tak získání důvěry u CK a dalších firem je poměrně složité. Většina klientů se ubytovává na základě vlastních zkušeností, nebo na základě nějakého doporučení. Mezi nejbližší konkurenty patří hotely Šikmá věž, U Kaštánka a Bílá vrána.
Jelikož se podnik nachází v historickém centru Prahy, poskytuje tak příležitost k návštěvám tohoto historického centra, či možnost poznání noční Prahy z bezprostředního pohledu.
Tuzemský trh není hlavní klientely z důvodů nadprůměrné finanční zátěže. Z tohoto důvodu se podnik orientuje především na zahraniční klientelu. Je zajímavé, že v poslední době se ve vyšší míře o náš hotel zajímají klienti z bývalého východního bloku. Nadále je však většina klientely ze západní Evropy.

6.1 Obchodní jméno, propagace

Za pár let své existence si podnik dokázal vybudovat poměrně slušné jméno jak v tuzemsku, tak především v zahraničí. Oficiální jméno podniku je : „Hotel Zlatá klec“, logem a současně ochrannou známkou je obrázek zlaté klece.
Propagace podniku je uskutečňována především prostřednictvím smluvních partnerských CK a jejích partnerů. Občas je využíváno reklam v tisku či rozhlase. V blízké budoucnosti předpokládáme vlastní Internetové propagace.

6.2 Analýza hybných sil v odvětví
Změny v míře dlouhodobého růstu v odvětví: Oblast cestovního ruchu prošla v posledních letech značnou krizí, ovšem na základě pozitivně se vyvíjejících ukazatelů by mohl být přelom let 2000/2001 ve znamení růstu a začít tak dlouhodobější pozitivní trend.

Inovace produktu: Ve všech segmentech je nutné nabídnout zákazníkovi optimální produkty v ceně, kdy lze ještě dosáhnout zisku. Vyšší cenu si mohou dovolit pouze ty společnosti, které si pečlivě vybudovali image vysoké kvality a nadnárodní řetězce. Stále větší význam mají doplňkové služby, které pro hotel nemusí být přímo ziskové, ale pro zákazníka jsou přínosem a jejich možnost ocení.

Inovace marketingu: Marketing v oblasti cestovního ruchu je obecně málo agresivní, a nedokáže zaujmout. Je zaměřen především na odbornou veřejnost (odborné časopisy) a ignoruje běžné turisty. Vzhledem k vysoké konkurenci v odvětví je nutné použít všech marketingových prostředků (cena, místo a styl prodeje, produkt, reklama) pro posílení pozice firmy v myslích zákazníků. Jinak nemá žádná firma šanci na udržení své pozice na trhu.

Vstup/výstup největších podniků do odvětví: Vzhledem k silně konkurenčnímu prostředí a tomu, že bariéry pro vstup nových firem na trh jsou již dnes velmi vysoké neočekáváme zatím vstup nových hotelových společností. Velkým nebezpečím pro stávající firmy jsou ale prodeje konkurenčních českých hotelů zahraničním společnostem, kdy by díky celosvětovému know-how a úsporám z rozsahu mohli získat technologickou, marketingovou a kapitálovou převahu na trhu.

Změny v nákladech a efektivnosti: Neustálé snižování všech nákladů je nevyhnutelné. Je však třeba jít cestou zvyšování efektivity využívání zdrojů (zejm. lidských), jelikož při trendu růstu podílu služeb se dají předpokládat zvýšené mzdové i další náklady."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 9 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera646
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse