Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hotel - klasifikace, třídy, management, úseky - maturitní otázka z hotelnictví

Hotel - klasifikace, třídy, management, úseky - maturitní otázka z hotelnictví


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Tato práce se zabývá rozdělením hotelů, jejich klasifikací, třídami, vnitřním rozborem středisek atd. Posloužila jako podklad k maturitní zkoušce školní části z hotelnictví a turismu. Práce je jasná a přehledná, doplněna o graf.

Obsah

1.
Kategorie hotelů
2.
Třídy hotelů
3.
Organizační struktura hotelu
4.
Úseky hotelu

Úryvek

"Zvláštní kateg. hotelu:
Spa, Wellness
Golf Resort ( umístěn u golf.hřiště, které musí mít nejméně 9 jamek)
Depandance (vedlejší budova hotelu, nesmí být vzdálenější než 500m od hlavní budovy)
2) Hotel Garni -> na rozdíl od hotelu nemá povinné stravování, zpravidla jen snídaně
3) Motel -> nachází se u dálnic a silnic vyšších kategorií, slouží pro jednorázové přespání motoristů
4) Botel -> plovoucí hotel
5) Penzion-> podobné hotelu, ale spíše rodinného typu, kapacita max. několik desítek osob
6) Kemp -> ubyt.zařízení pro přechodné ubytování- stany, chaty
7) Turistická ubytovna
8) Chatová osada

Třídy:
- *= turistická kategorie
- **= ekonomická třída- ECONOMY
- ***= standard- standardní hotely COMFORT
- ****= vyšší třída- First class
- Mezitřída Superior= označuje špičkové podniky, které mají znatelně více hodnotových bodů, než potřebují
- *****= luxusní
Klasifikace je dobrovolná!!
- platí pouze 3 roky, pro obnovení je nutná žádost+popis hotelupověřená osoba hotel prověří a udělí příslušnou klasifikaci (certifikát + stříbrná nálepka)
Výhody: zákazník hotely dobře zná a ví, co může od nich očekávat
Organizační struktura hotelů
= soubor pracovních formálních vztahů v rámci celého hotelu, jednotlivých úseků i jednotl.pracovišť
- je v ní obsažena vertikální i horizontální dělba práce a koordinace pracovních činností mezi jednotl. pracovišti
- cílem každého hotelu je vytvořit co nejjednoduší org.strukturu, co nejpřesněji aby vyjadřovala dělbu práce a rozdělení odpovědnosti a pravomocí; je přehledně znázorněna org.schématem hotelu
Povinnosti managerů:
a) Řídit, koordinovat a pravidelně hodnotit pracovní výsledky
b) Organizovat práci tak, aby se zvyšovala PP a byly využity možnosti věděcko-technického rozvoje
c) Vytvářet prac.podmínky a zajišťovat ochranu zdraví
d) Zajišťovat odměňování pracovníků podle výkonnosti a výsledků
e) Vytvářet podmínky pro zvyšování znalostí a odborných dovedností
f) Dodržovat právní a jiné předpisy a prac.kázeň
g) Zajišťovat ochranu zamtele, zamců i hostů"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541adae6e6054.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Cestovni_ruch.doc (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse