Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Hudba antického Řecka

Hudba antického ŘeckaKategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin dějin hudby charakterizují hudbu antického Řeka. Nejprve se stručně věnují jednotlivým historickým etapám, uvádí nejstarší zachované památky a přibližují několik škol řecké hudební teorie. Nechybí přehled typických hudebních nástrojů a vysvětlení vybraných pojmů.

Obsah

1.
Charakteristika antické kultury
2.
Období mykénské
3.
Období homérské
4.
Období olympské
5.
Období klasické
6.
Období helenistické
7.
Nejstarší zachovalé památky antické hudby
8.
Řecká hudební teorie
8.1.
Kánonikové
8.2.
Harmonikové
8.3.
Systematikové
9.
Tetrachord
10.
Hudební nástroje
11.
Kitharodie a aulodie

Úryvek

"Hudba antického Řecka

Nejvyspělejší a nejznámější kultura starověku. Je rovněž ve službách náboženství a státu, ale vedle toho velký význam etický a estetický - stává se poprvé uměním v pravém slova smyslu. Platón a Aristoteles ji považují za činitele formujícího mravnost společnosti.
Období mykénské (2000-1500 p.n.l.) - počátky, důkazem orientálního původu jsou hudební nástroje kithara (rámcový dřevěný drnkací nástroj) a aulos (dvojjazyčný dřevěný dechový nástroj, hrálo se vždy na dva najednou).
Období homérské (8.století p.n.l.) - zpěv aiodů oslavující slavné činy (melodická schémata zvaná nomos)
Období olympské (přelom 8. A 7.století p.n.l.) - legendární hudebník Olympos z Mýsie (750p.n.l.) považován za "objevitele" hudby, jeho žák Thaletas prý objevil sborový zpěv.
Období klasické (7.-5.století) - nové žánry hudby: sborový zpěv, tanec, epická píseň, auletika, kitharistika a zvláště písňová lyrika (básnířka Sapfó, Alkaios, Anakreón). Rozvoj řecké tragédie - jakási všeumělecká díla, v ní sborové scény, ale i ariózní, melodramatické i ryze instrumentální části, zvláště Aischylos (Orestela), Sofokles (Oidipús), Eurypides (Médeia, Elektra).
Od 5.století - osamostatnění hudby z rámce ostatích umění, zdůraznění její subjektivity.
V hélenistickém období ovládla řecká hudba celou římskou říši (od 2.poloviny 4.století p.n.l.). Od 2. A 3. Století našeho letopočtu úpadek římské hudby nakonec podlehla nastupující kultury křesťanské.
Z nejstarších zachovalých památek řecké hudby:
• Zlomek z Euripidova Oresta (5.stol.p.n.l.)
• Dva hymny na Apollóna vytesány na zdi v Deltách (2.stol. p.n.l.)
• Píseň Seikilova z náhrobku v Trallesu (jihovýchodně od Smyrny v malé Asii) (1.stol.p.n.l.)
• Tři hymny Dionysovy (na múzy, Helia a Nemesis( (2.stol.)
• První pythická óda Pindorova (4.-6.stol.)
Řecká hudební teorie
Ovlivnila evropský vývoj více než samotná hudební tvorba. Velmi propracovaná. Několik škol:"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51542d5bc97ce.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Hudba_antickeho_Recka.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse