Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Humanismus v Čechách

Humanismus v Čechách


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Strukturované zápisky z hodin českého jazyka poskytující bohaté vědomosti z oblasti humanistické literatury. Práce je vhodná k přípravě na maturitní zkoušky.

Obsah

1.
Humanismus v Čechách - Obecně
1.1.
Martin Luther (1483 - 1546)
1.2.
Hynek z Poděbrad (1452 - 1492)
2.
Latinský humanismus
2.1.
Jan z Rabštejna (1437 - 1473)
2.2.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461 - 1510)
2.3.
Jan Campanus Vodňanský (1572 - 1622)
2.4.
Jan Skála z Doubravky/Doubravius (1486 - 1553)
2.5.
Zikmund Hrubý z Jelení/Gelenius (1497 – 1554)
3.
Humanismus národní
3.1.
Viktorin Kornel ze Všehrd (1460 - 1520)
3.2.
Jan Blahoslav (1523 - 1571)
3.3.
Daniel Adam z Veleslavína (1546- 1599)
3.4.
Václav Hájek z Libočan
3.5.
Mikuláš Dačický z Heslova (1555 - 1626)
4.
Vědecká literatura
4.1.
Tadeáš Hájek z Hájku (1525 – 1600)
4.2.
Jan Jesenius (1566 – 1621)
5.
Drama
5.1.
Jan Campanus Vodňanský (1572 - 1622)
5.2.
Pavel Kyrmezer (1550 – 1589)
5.3.
Mikuláš Konáč z Hodíškova (1480 – 1546)
6.
Cestopisy
6.1.
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1546 – 1621)
6.2.
Václav Vratislav z Mitrovic (…)
6.3.
Oldřich Prefát z Vlkanova (…)
6.4.
Václav Šašek z Biřkova (…)

Úryvek

"PŘEKLAD NOVÉHO ZÁKONA
 psán latinsky
 přeloţil základ k Bibli jednoty bratrské (Bible kralická)
o protestantská bible
o byla tajně vytištěna v Kralici na Moravě (1594)
 jeho následovníci pokračovali v překladu
o vzor spisovné češtiny na dlouhou dobu (bibličtina)
 aţ do národního obrození
GRAMATIKA ČESKÁ
 jazykovědné dílo
 návod jak překládat jednotlivá slova a slovní spojení z biblického textu
o vznikla v průběhu překládání Nového zákona
5 | S t r á n k a
DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA (1546- 1599)
 profesor na Karlově univerzitě (historik)
 "doba veleslavínská"
o 16. století
 oţenil se s dcerou významného nakladatele Melentricha
o po smrti Malentricha převzal jeho nakladatelství
 hodně překládal (z latiny)
KALENDÁŘ HISTORICKÝ
 připomínal důleţitá data z české historie (např. výročí)
PŘEDMLUVA K EUSEBIOVĚ HISTORII CÍRKEVNÍ
 psal vytříbeným jazykem
o jeho čeština se stala vzorem
o tzv. " veleslavínská čeština"
VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN
 český kronikář a kněz
KRONIKA ČESKÁ
 vypráví historii českých dějin od nejstarších dob (pověsti) do roku 1526 (korunovace Ferdinanda I.)
 nepříliš věrohodná
o tzv. historická beletrie"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551fdc7ec3bab.zip (286 kB)
Nezabalený formát:
Humanismus_v_Cechach.pdf (297 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse