Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin zaměřené na Huntingtonovu chorobu zmiňují především příčiny a důsledky této nemoci. Uvádějí také, jakou část těla chorobu postihuje nebo jaká je pravděpodobnost přenosu z rodiče na dítě.

Obsah

1.
Základní údaje
2.
Příčiny nemoci
3.
Následky nemoci
4.
Postih
5.
Pravděpodobnost přenosu na dítě

Úryvek

"Huntingtonova choroba

- dědičné onemocnění mozku
- dochází k degeneraci mozkových neuronů
- vede k nekontrolovatelným trhavým pohybům až demenci

Příčiny
- genetická porucha
- poškozený gen vyvolává tvorbu nenormální bílkoviny (huntingtinu)
- huntigtin se hromadí v neuronech → úpadky neuronů bazálních gaglií

Následky
- diagnóza většinou stanovena na základě genetických testů, také se využívají další metody
(neurologické vyšetření atd.)
- příznaky se začínají objevovat kolem 35-50 let (výjimečně v dětství)
- často škubavé, neovladatelné pohyby, neobratnost, nechtěné grimasy, deprese, apatie
- nedostatek koncentrace, poruchy paměti
- změna osobnosti, náladovost
- pomalý postup nemoci
- nevyléčitelná nemoc
- smrt 10-30 let od prvního projevu nemoci

Postih
- degenerace neuronů v bazálních gangliích → čelní kůry a spánkových laloků

Přenos na dítě
- pokud má jeden s rodičů tuto genetickou vadu, je 50% šance přenosu na dítě"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ed8f1b80412.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Huntingtonova_choroba.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse