Husitská literaturaKategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Tato práce se zabývá tématem husitské literatury, toto téma by se mohlo hodit k přípravě na maturitu.

Obsah

1.
Husovi předchůdci
2.
Husitské písně

Úryvek

"Husovi předchůdci
Počátkem 15. století vyúsťuje krize feudalismu, vznikají mnohé rozpory ve společnosti, významné postavení ve společnosti měla církev - někteří lidé kritizovali její počínání: hromadění majetku, přijímání podobojí, odpustky, svatokupectví.
Kazatelé, kteří se odvážili poukazovat na tyto chyby církve, bývají označováni jako Husovi předchůdci.
Tomáš ze Štítného /1333-1401(9)/
• o jeho životě je málo zpráv
• narodil se na tvrzi Štítném u Žirovnice v jižních Čechách
• odešel na studia do Prahy - na univerzitě nedosáhl hodnosti, vrátil se na rodnou tvrz a tam hospodařil
• občas zajížděl do Prahy, r. 1381 se tam odstěhoval natrvalo
tvorba: překlady latinské literatury, teprve později vzniká jeho vlastní tvorba
tři samostatné spisy:
Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
• základním tématem jsou otázky věrouky / postavení víry, naděje, lásky v křesťanství, pokušení, hřích/, ale i zmínky o denním životě - část nazvaná „O hospodářovi, hospodyni a čeledi“
Řeči besední
• základní poučení o víře - formou otázek a odpovědí - pro jeho děti
Řeči nedělní a sváteční
• výklad čtení na neděle a svátky - jsou jistou náhradou kázání
Konrád Waldhauser / asi 1326- 1369/
• Němec, kázal německy a latinsky
• k jeho posluchačům patřil německý patriciát a studenti
• studentům věnoval sbírku kázání „ Postila studentů svaté univerzity pražské“
• vyzýval bohaté k pomoci chudým
Jan Milíč z Kroměříže /asi 1320- 1374/
• český kazatel - větší okruh posluchačů, působil i osobním příkladem
• vzdal se místa v královské kanceláři a žil v chudobě
• jeho kázání jsou shrnuta ve sborníku Abortivus /Nedonošený plod/
Matěj z Janova /asi 1350-1394/
• psal latinsky „Pravidla starého a nového zákona“ - odvážná analýza soudobé společenské situace, zůstala omezena pouze na univerzitní prostředí
Jan Hus /asi 1371-1415/
• narodil se v Husinci u Prachatic
• vystudoval pražskou univerzitu
• 1393 – titul bakalář, 1396 – mistr svobodných umění
• 1400 vysvěcen na kněze / již jako univerzitní profesor/
• 1402 kázal v Betlémské kapli"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e852acb1fa.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Husitska_literatura.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse