Husitská literaturaKategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Tato práce se zabývá tématem husitské literatury, toto téma by se mohlo hodit k přípravě na maturitu.

Obsah

1.
Husovi předchůdci
2.
Husitské písně

Úryvek

"Husovi předchůdci
Počátkem 15. století vyúsťuje krize feudalismu, vznikají mnohé rozpory ve společnosti, významné postavení ve společnosti měla církev - někteří lidé kritizovali její počínání: hromadění majetku, přijímání podobojí, odpustky, svatokupectví.
Kazatelé, kteří se odvážili poukazovat na tyto chyby církve, bývají označováni jako Husovi předchůdci.
Tomáš ze Štítného /1333-1401(9)/
• o jeho životě je málo zpráv
• narodil se na tvrzi Štítném u Žirovnice v jižních Čechách
• odešel na studia do Prahy - na univerzitě nedosáhl hodnosti, vrátil se na rodnou tvrz a tam hospodařil
• občas zajížděl do Prahy, r. 1381 se tam odstěhoval natrvalo
tvorba: překlady latinské literatury, teprve později vzniká jeho vlastní tvorba
tři samostatné spisy:
Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
• základním tématem jsou otázky věrouky / postavení víry, naděje, lásky v křesťanství, pokušení, hřích/, ale i zmínky o denním životě - část nazvaná „O hospodářovi, hospodyni a čeledi“
Řeči besední
• základní poučení o víře - formou otázek a odpovědí - pro jeho děti
Řeči nedělní a sváteční
• výklad čtení na neděle a svátky - jsou jistou náhradou kázání
Konrád Waldhauser / asi 1326- 1369/
• Němec, kázal německy a latinsky
• k jeho posluchačům patřil německý patriciát a studenti
• studentům věnoval sbírku kázání „ Postila studentů svaté univerzity pražské“
• vyzýval bohaté k pomoci chudým
Jan Milíč z Kroměříže /asi 1320- 1374/
• český kazatel - větší okruh posluchačů, působil i osobním příkladem
• vzdal se místa v královské kanceláři a žil v chudobě
• jeho kázání jsou shrnuta ve sborníku Abortivus /Nedonošený plod/
Matěj z Janova /asi 1350-1394/
• psal latinsky „Pravidla starého a nového zákona“ - odvážná analýza soudobé společenské situace, zůstala omezena pouze na univerzitní prostředí
Jan Hus /asi 1371-1415/
• narodil se v Husinci u Prachatic
• vystudoval pražskou univerzitu
• 1393 – titul bakalář, 1396 – mistr svobodných umění
• 1400 vysvěcen na kněze / již jako univerzitní profesor/
• 1402 kázal v Betlémské kapli"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e852acb1fa.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Husitska_literatura.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost 234x
2. Alkoholy 230x
3. Analytická chemie 213x
4. Antická literatura 169x
5. Orientální literatura 164x
6. Chemie 162x
7. Bible 145x
8. Difúzní operace 143x
9. Halloween 108x
10. Aldehydy a ketony 99x